•    
    • درباره بانك
    • مديران / مديريت شعب استانها
    •  
     تاريخچه بانك

     تاريخچه تاسيس و سابقه فعاليت:

     بانك ايران زمين ( سهامي عام) به موجب مجوز شماره 283592/89 مورخ 1389/12/21 صادره توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تاريخ 1389/12/24 تحت شماره 399279 در اداره ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري در تهران به ثبت رسيده است. سهام بانك در تاريخ 1389/12/25در فرابورس ايران پذيرفته شده است و از تاريخ 1390/7/5 درفهرست تابلوي قيمت هاي بورس قرار گرفته است.

     مركز اصلي بانك درتهران- بلوار ميرداماد- نبش خيابان شمس تبريزي شمالي - پلاك 187 واقع شده است.

     بانك ايران زمين در يك نگاه: 
     • نام بانك: ايران زمين- (شركت سهامي عام)
     • سرمايه بانك: مبلغ 4000 ميليارد ريال (چهارصد ميليارد تومان)
     • تعداد سهام بانك: 4 ميليارد سهم عادي و با نام
     • ارزش اسمي هر سهم:1000 ريال
     • مؤسسان: مؤسسان بانك ايران زمين را گروهي از افراد متخصص و خوشنام از اقشار مختلف جامعه شامل فعالان بخش هاي مختلف اقتصادي اعم از توليدي و خدماتي، متخصصان اموربانكي، جامعه پزشكي، جامعه مهندسي، دانشگاهيان، فرهنگيان وتعاونگران تشكيل مي دهند.