•    
    • جستجوي شعب
     نام شعبه :
     كد شعبه :
     استان:
        
        
        
    •  
     خراسان جنوبي
     مشخصات
     کد: 7
     نام رئیس: -
     امكانات
     اطلاعات تماس
     استان: خراسان جنوبي
     شهر: بيرجند
     آدرس: بيرجند - بلوار مدرس، نبش مدرس17
     پيش شماره تلفن:56
     تلفن: 32235962
     فاکس:32235465
     کد پستی:9713915333
    • ليست شعب
     رديف کد عنوان شهر آدرس پيش شماره تلفن تلفن باجه ارزی خود پرداز
     1 2723 عشق آباد عشق آباد  عشق آباد-ميدان امام خميني  56  32854210  -
     2 2722 طبس طبس  طبس-خيابان خرمشهر  56  32828955  -
     3 2215 بيرجند بيرجند  بيرجند-خيابان جمهوري اسلامي-بين جمهوري 21و23  56  32230313  -
     4 2211 مدرس بيرجند  بيرجند-بلوار مدرس- نبش خيابان مدرس 17  56  32233181  -
     5 2217 سرايان سرايان  سرايان-خيابان امام خميني  56  32881737  - -
     6 2216 سده آرين شهر  آرين شهر-بلوار امام خميني  56  32595070  - -
     7 2213 بشرويه بشرويه  بشرويه -خيابان امام خميني  56  32773667  -
     8 2210 آزادي بيرجند  بيرجند-ميدان آزادي-ابتداي خيابان شهيد فهميده  56  32319655  -
     9 2220 مركزي فردوس فردوس  فردوس- خيابان امام خميني  56  32732480  -
     10 2222 نهبندان نهبندان  نهبندان-خيابان شهدا-روبروي شهدا9  56  32624496  - -
     11 2221 قاين قاين  قاين-ميدان امام خميني-خيابان مهديه  56  32531681  - -
     12 2223 گناباد گناباد  گناباد-خيابان سعدي  51  57229340  - -
     13 2212 بجستان بجستان  بجستان -خيابان امام خميني  51  56525955  -