• جستجوی شعب
      نام شعبه :
      کد شعبه :
      استان:
         
         
         
    •  
      خراسان جنوبی
      مشخصات
      کد: 7
      نام رئیس: -
      امکانات
      اطلاعات تماس
      استان: خراسان جنوبی
      شهر: بیرجند
      آدرس: بیرجند - بلوار مدرس، نبش مدرس17
      پیش شماره تلفن:56
      تلفن: 32235962
      فاکس:32235465
      کد پستی:9713915333
    • لیست شعب
      ردیف کد عنوان شهر آدرس پیش شماره تلفن تلفن باجه ارزی خود پرداز
      1 2213 بشرویه بشرویه  بشرویه -خیابان امام خمینی  56  32760601  -
      2 2216 سده آرین شهر  آرین شهر-بلوار امام خمینی  56  32593456  - -
      3 2210 آزادی بیرجند  بیرجند-میدان آزادی-ابتدای خیابان شهید فهمیده  56  32331171  -
      4 2215 بیرجند بیرجند  بیرجند-میدان امام خمینی-ابتدای خیابان صمدی  56  32230313  -
      5 2220 مرکزی فردوس فردوس  فردوس- خیابان امام خمینی  56  32732480  -
      6 2211 مدرس بیرجند  بیرجند-بلوار مدرس- نبش خیابان مدرس 17  56  32233181  -
      7 2217 سرایان سرایان  سرایان-خیابان امام خمینی  56  32881737  - -
      8 2723 عشق آباد عشق آباد  عشق آباد-میدان امام خمینی  56  32854210  -
      9 2722 طبس طبس  طبس-خیابان خرمشهر  56  32828955  -
      10 2222 نهبندان نهبندان  نهبندان-خیابان شهدا-روبروی شهدا9  56  32624496  - -
      11 2221 قاین قاین  قاین-میدان امام خمینی-خیابان مهدیه  56  32531681  - -
      12 2223 گناباد گناباد  گناباد-خیابان سعدی  51  57229340  - -
      13 2212 بجستان بجستان  بجستان -خیابان امام خمینی  51  56525955  -