• جستجوی شعب
   نام شعبه :
   کد شعبه :
   استان:
      
      
      
  •  
   خراسان جنوبی
   مشخصات
   کد: 7
   نام رئیس: -
   امکانات
   اطلاعات تماس
   استان: خراسان جنوبی
   شهر: بیرجند
   آدرس: بیرجند - بلوار مدرس، نبش مدرس17
   پیش شماره تلفن:56
   تلفن: 32235962
   فاکس:32235465
   کد پستی:9713915333
  • لیست شعب
   ردیف کد عنوان شهر آدرس پیش شماره تلفن تلفن باجه ارزی خود پرداز
   1 2217 سرایان سرایان  سرایان-خیابان امام خمینی  56  32904738  - -
   2 2213 بشرویه بشرویه  بشرویه -خیابان امام خمینی  56  32760601  -
   3 2216 سده آرین شهر  آرین شهر-بلوار امام خمینی  56  32593456  - -
   4 2210 آزادی بیرجند  بیرجند-میدان آزادی-ابتدای خیابان شهید فهمیده  56  32331171  -
   5 2215 بیرجند بیرجند  بیرجند-میدان امام خمینی-ابتدای خیابان صمدی  56  32230313  -
   6 2220 مرکزی فردوس فردوس  فردوس- خیابان امام خمینی  56  32732480  -
   7 2211 مدرس بیرجند  بیرجند-بلوار مدرس- نبش خیابان مدرس 17  56  32233181  -
   8 2723 عشق آباد عشق آباد  عشق آباد-میدان امام خمینی  56  32854210  -
   9 2722 طبس طبس  طبس-خیابان خرمشهر  56  32828955  -
   10 2222 نهبندان نهبندان  نهبندان-خیابان شهدا-روبروی شهدا9  56  32624496  - -
   11 2221 قاین قاین  قاین-میدان امام خمینی-خیابان مهدیه  56  32531681  - -
   12 2223 گناباد گناباد  گناباد-خیابان سعدی  51  57229340  - -
   13 2212 بجستان بجستان  بجستان -خیابان امام خمینی  51  56525955  -