• کارت های بانک ایران زمین
  • سامانه های بانکداری مدرن
  •  
   کارت خرید

   دارنده این کارت می تواند از کلیه دستگاه های پایانه ای فروش در سراسر ایران نسبت به خرید کالا و کلیه خدمات موجود استفاده کند این کارت می تواند قابل استفاده برای کلیه پرسنل ادارات و شرکتها قرار گیرد.

   کارت خرید