•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     روابط عمومي

     سرعت در دسترسي به اطلاعات با ايجاد پايگاه هاي اطلاعاتي و به كارگيري فناوري اطلاعات و استفاده از روش هاي جديد الكترونيكي در زمينه هاي اقتصادي و مالي ،از ضرورتهاي اصلي بقا و تداوم پيشرفت كشورها در عصر دانايي است .
     در اجراي طرح تكريم ارباب رجوع كه از سوي دولت محترم ابلاغ گرديده است، بانك ايران زمين براي دسترسي بهينه به اطلاعات الكترونيكي، انجام خدمات و جلب رضايت مشتريان خود، اقدام به ايجاد پايگاه وب خود نموده است وبا استفاده از اطلاعات موجود دراين پايگاه در صدد است ازنياز مشتريان به مراجعه مستقيم با واحدهاي بانك كاسته و زمينه ذخيره شدن وقت و انرژي را در جامعه فراهم آورد كه آثار رفاهي مادي و معنوي آن غير قابل انكار است .
     روابط عمومي بانك ايران زمين اميدوار است با گشايش اين پايگاه اينترنتي ،بتواند در مسير ارائه خدمات نوين بانكي گام بردارد.به آگاهي مي رساند روابط عمومي بانك همواره پذيراي پيشنهادات و انتقادات شما از پرسنل و عملكرد بانك مي باشد.

       تلفن روابط عمومي:26401556-021