•    
    •  
     سهامداران
     تاريخچه:
     در تاريخ 1389/11/24 پذيره نويسي عمومي سهام بانك ايران زمين از طريق كليه شعب بانك ملت در سراسر كشور و بازار فرابورس ايران انجام شد. سرمايه اوليه بانك مبلغ دو هزار ميليارد ريال كه سهم مؤسسين 51.75 درصد (به ارزش 1035 ميليارد ريال) و سهم پذيره نويسان عمومي 48.25 درصد (به ارزش 965 ميليارد ريال) درنظر گرفته شد. بانك ايران زمين پس از احراز كليه شرايط پذيرش از تاريخ 1390/03/25 بعنوان سي وپنجمين نماد معاملاتي درفهرست نرخ هاي بازار دوم فرابورس ايران درج گرديد و در تاريخ 1390/07/05 معاملات بانك در نماد وزمين آغاز شد .
     سهام بانك در يك نگاه:
     • نماد معاملاتي: وزمين
     • بازار: بازار عادي فرابورس
     • صنعت: بانك ها و مؤسسات اعتباري
     • سرمايه ثبت شده فعلي: چهار هزار ميليارد ريال
     • تعداد، نوع و ارزش اسمي هر سهم: چهار ميليارد سهم عادي با نام.ارزش اسمي هر سهم، 1000 ريال مي باشد.
     جهت اطلاع از آخرين قيمت سهام بانك ايران زمين و وضعيت معاملات به تابلوي قيمت ها در پايگاه اطلاع رساني شركت مديريت فناوري بورس تهران مراجعه فرمائيد.