•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     نصب نرم‌افزار دستور پرداخت گروهي پايا
     نرم افزار دستور پرداخت گروهي اين امكان را براي مشتريان بانك فراهم مي‌آورد تا بتوانند با استفاده از اين قابليت دستورهاي پرداخت گروهي خود را در قالب يك فايل به بانك ارائه دهند.
     از ديگر قابليت‌هاي اين نرم‌افزار مي‌توان به دسترسي در هرجاي دنيا، افزايش دقت، قابليت ويرايش فايل‌ها، قابليت بررسي و شناسايي شباهاي وارد شده، تعيين سطوح دسترسي براي افراد و سازمان‌ها جهت بارگذاري فايل پايا و تاييديه پرداخت و گزارش گيري اشاره كرد.
     براساس اين گزارش نرم افزار مذكور براي مشتريان بانك به منظور توليد فايل دستور پرداخت گروهي ايجاد گرديده است كه مستقل از پايگاه داده مي باشد و از سوي بانك در اختيار مشتريان قرار مي گيرد تا فايل دستور پرداخت گروهي توسط ايشان تهيه و به بانك ارائه گردد. 
     مشتريان مي توانند پس از مطالعه دقيق دستورالعمل طرح با تكميل فرم مربوطه و تحويل فايل به شعبه بانك ايران زمين از اين خدمت بهره مند گردند.

     دانلود راهنماي نرم افزار

     دانلود نرم افزار