•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     نحوه دريافت رمز خريد اينترنتي
     نحوه دريافت رمز خريد اينترنتي
     جهت استفاده ازخدمات پرداخت اينترنتي به وسيله كارت ايران زمين نيازمند دسترسي به رمز خريد اينترنتي و كد CVV2 كارت خود مي باشيد. كد CVV2، كد سه رقمي مي باشد كه بر روي كارت درج شده است.

      

     مراحل دريافت رمز خريد اينترنتي جهت خريد در اينترنت:
     • كارت ايران زمين خود را در پايانه خود پرداز بانك ايران زمين (ATM) قرار دهيد.
     • رمز كارت خود را وارد نموده و كليد ثبت را فشاردهيد.
     • سپس دكمه مقابل گزينه تغيير رمز را فشار دهيد.
     • گزينه تغيير رمز خريد اينترنتي را انتخاب كنيد.
     • رمز مورد نظر خود را ما بين 5 تا 12 رقم وارد نماييد و مجددا طبق فرمان سيستم رمز را تكرار نماييد.
     • پس از انجام موفقيت آميز عمليات، رمز خريد اينترنتي جديد شما فعال شده و كد CVV2 به همراه تاريخ انقضاء آن بر روي رسيد دستگاه چاپ شده و تحويل مي گردد.

      

     در صورت مفقود شدن كارت، انسداد كارت از طريق اينترنت بانك و موبايل بانك و تلفن بانك و خدمات اينترنتي كارت ايران زمين نيز امكان پذيرمي باشد.
     رفع انسداد از كارت با ارائه اصل كارت ملي يا مدارك شناسايي معتبر از طريق تمامي شعب بانك امكان پذير مي باشد.