•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     اينترنت بانك
     اينترنت بانك
     خدمات اينترنت بانك ايران زمين يكي از سيستم هاي بانكداري مدرن اين بانك مي باشد كه براي مشتريان داراي ارتباط اينترنتي اين   امكان را فراهم مي سازد كه در هر زمان به كليه خدمات بانكي مورد نياز دسترسي داشته و براي خود يك شعبه خانگي ايجاد نمايند.

      

     مراحل و شرايط استفاده از سيستم بانكداري اينترنتي:

      

     • مراجعه به نزديكترين شعبه و افتتاح حساب سپرده
     • تكميل فرم هاي مربوطه در شعبه
     • دريافت نام كاربري و رمزهاي اول و دوم (رمز انتقال وجه) از شعبه

      

     ورود به سامانه اينترنت بانك ايران زمين با نام كاربري و رمز ايستا:
     پس از اولين ورود به سامانه اينترنت بانك، سيستم در قالب يك پيغام از شما مي خواهد كه به جاي نام كاربري و رمز فعلي، نام كاربري جديد و رمز جديد ايجاد نماييد.
     توجه: "لطفاً در نگهداري و به خاطر سپردن نام كاربري و رمز جديد دقت نماييد، زيرا تنها با داشتن اين نام كاربري و رمز جديد مي توانيد وارد سامانه اينترنت بانك شويد."

      

     معرفي خدمات اشخاص حقيقي:
     • تنظيم و دسترسي سريع به شماره سپرده هاي دلخواه و دريافت موجودي و صورتحساب در صفحه خانه (Home Page)
     • دريافت مشخصات سپرده خود (وضعيت سپرده، نوع سپرده، نام سپرده، شعبه افتتاح كننده و شماره شبا سپرده)
     • سپرده در يك نگاه: دسترسي به تمامي شماره سپرده ها
     • روزشمارمالي: نمايش گردشها با انتخاب نوع سپرده برحسب سال و ماه بصورت تقويمي
     • تماس: امكان ثبت شماره هاي كارت، تسهيلات ، سپرده و شبا خود را جهت سهولت در عمليات انتقال وجه را فراهم مي آورد.
     • انتقال وجه: انتقال داخلي (عادي، مستمر، دستي ، كارت به سپرده)، انتقال داخلي و شتابي (كارت به كارت)، انتقال وجه بين بانكي پايا
     • گزارش گيري: گزارش گيري از (انتقال وجه هاي مستمر، انتقال وجه ساتنا، انتقال وجه پايا، جزئيات انتقال وجه پايا و تراكنش هاي كارت)، امكان لغو انقال وجه مستمرو امكان لغو و تعليق و باز فعال نمودن انتقال وجه پايا
     • مديريت تسهيلات: مشاهده نوع، شماره، وضعيت، مبلغ، مانده، تعداد، تاريخ شروع و سررسيد، پرداخت اقساط تسهيلات، تهيه گزارش تسهيلات
     • مديريت كارت: دسترسي آسان به كارت‌هاي صادر شده جهت پرداخت قبض، انتقال وجه، صورت‌حساب، موجودي، انسداد و تغيير رمز و انتخاب حساب فرعي (جزئيات) با مراجعه به منو كارت
     • ثبت مبلغ چكهاي (تاريخ، مبلغ و ...) صادره قبل از وصول، مشاهده وضعيت چك‌هاي صادر شده
     • مديريت چك: خريد شارژ، پرداخت قبوض عادي و دسته‌اي (مديريت پرداخت)
     • تنظيمات: تغيير نام كاربري و رمز عبور و رمز دوم و تنظيمات صورت حساب

      

     معرفي خدمات اشخاص حقوقي :
     • تنظيم و دسترسي سريع به شماره سپرده هاي دلخواه و دريافت موجودي و صورتحساب در صفحه خانه (Home Page)
     • دريافت مشخصات سپرده خود (وضعيت سپرده، نوع سپرده، نام سپرده، شعبه افتتاح كننده و شماره شبا سپرده)
     • سپرده در يك نگاه: دسترسي به تمامي شماره سپرده ها
     • روز شمار مالي: نمايش گردشها با انتخاب نوع سپرده برحسب سال و ماه بصورت تقويمي
     • مديريت چك: مشاهده وضعيت چك‌هاي صادر شده