•    
    • سامانه هاي بانكداري مدرن
    •  
     پيام كوتاه
     پيام كوتاه
     پيام كوتاه بانك سرويسي است كه مشتري از طريق آن مي تواند بوسيله تلفن همراه خود، اطلاعاتي در مورد تمامي تراكنشهاي صورت گرفته شده روي حسابهايش دريافت نمايد.
     مشتري پس از مراجعه به نزديك ترين شعبه بانك ايران زمين و درخواست فعال نمودن اين سرويس، از همان لحظه مي تواند از اين سرويس بهرمند گردد.

      

     پيام هاي ارسالي:
     • ارسال پيام كوتاه موجودي و صورتحساب
     • ارسال پيام كوتاه انتقال وجه و پرداخت قبض
     • ارسال پيام كوتاه برداشت و واريز
     • ارسال پيام كوتاه برگشت چك
     • ارسال پيام كوتاه تبريك تولد
     • ارسال پيام كوتاه واريز سود
     • ارسال پيام كوتاه ورود و عدم ورود به اينترنت بانك
     • ارسال پيام كوتاه مسدودي حساب
     • ارسال پيام كوتاه افتتاح حساب

      

     با استفاده از پيام كوتاه، پيام‌ها و گزارش‌هايي نيز در صورت انجام تراكنش بر روي حساب شما، كه از طريق تلفن‌بانك و اينترنت بانك صورت پذيرفته است، به صورت خودكار از طريق پيام كوتاه (SMS) و از شماره 300069000 براي اطلاع شما ارسال خواهد شد.