•    
    •  
     امكان ثبت كارتهاي بانك ايران زمين براي استفاده از خدمات USSD
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۰۹/۲۸
     تعداد بازديد: ۱۰۶۷۶
     براساس دستورالعمل بانك مركزي صورت گرفت
     امكان ثبت كارتهاي بانك ايران زمين براي استفاده از خدمات USSD
     امكان ثبت مشخصات دارندگان كارت هاي بانك ايران زمين در سامانه پيوند بانك مركزي براي استفاده از امكانات USSD فراهم شد.


     به گزارش روابط عمومي: براساس دستور بانك مركزي ج.ا.ا جهت ايمن سازي تراكنش هاي مالي در بستر تلفن همراه (USSD ) كاربران تلفن هاي همراه مكلف به ثبت شماره خود در سامانه پيوند بانك مركزي هستند.
     بر همين اساس از تمامي دارندگان كارت بانك ايران زمين تقاضا مي شودبا مراجعه به سايت بانك، و كليك بر روي سامانه پيوند نسبت به ثبت شماره همراه و كارت هاي خود در سامانه فوق اقدام نمايند.