•    
    •  
     ديدارمديران استاني بانك ايران زمين با مدير كل اداره ثبت اسناد و املاك
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۰۸
     تعداد بازديد: ۲۱۹
     به منظور ارائه خدمات بانكي به مشتريان و كارمندان صورت گرفت:
     ديدارمديران استاني بانك ايران زمين با مدير كل اداره ثبت اسناد و املاك
     مدير شعب استان خراسان جنوبي به اتفاق تني چند از مسئولان اين مديريت با مدير كل ثبت اسناد و املاك استان ديدار و گفتگو كرد.


     به گزارش روابط عمومي: به منظور ايجاد تعاملات بيشتر بين بانك ايران زمين و اداره كل ثبت اسناد و املاك استان جلسه اي با حضور مديريت و معاونت اجرايي اين بانك با مدير كل و معاونين اداره كل ثبت اسناد و املاك استان در محل آن اداره تشكيل شد.
     در ابتداي جلسه يزداني مدير استاني بانك ايران زمين گزارش مختصري از خدمات اين بانك و نحوه تعامل و خدمت رساني بانك به كاركنان دولت را ارائه و همچنين خواستار تعاملات بيشتر اين واحد اجراء ثبت با شعب بانك در استان شدند.
     پورحاجي مديركل ثبت اسناد و املاك استان ضمن ابراز رضايت و خرسندي از اين ديدار بر همكاري و تعاملات بيشتر بانك و مجموعه ثبت اسناد و املاك در استان تاٌكيد كردند.