•    
    •  
     انتصاب رئيس اداره اطلاعات اعتباري بانك ايران زمين
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
     تعداد بازديد: ۳۷۴
     انتصاب رئيس اداره اطلاعات اعتباري بانك ايران زمين
     رئيس اداره اطلاعات اعتباري بانك ايران زمين منصوب شد.

     به گزارش روابط عمومي: طي حكمي از طرف عبدالمجيد پورسعيد، مديرعامل بانك ايران زمين، محمدحسين مس فروش مشهد بعنوان رئيس اداره اطلاعات اعتباري اين بانك منصوب شد.
     در بخشي از حكم پور سعيد خطاب به مس فروش مشهد آمده است: موفقيت شما را براي بكارگيري مجموعه عوامل و امكانات در جهت انجام وظايف، مسئوليتهاي محوله در راستاي تحقق اهداف عاليه بانك از خداوند متعال مسئلت مي نمايم.