•  
   انتصاب رئیس اداره اطلاعات اعتباری بانک ایران زمین
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۰/۲۰
   تعداد بازدید: ۷۴۸
   انتصاب رئیس اداره اطلاعات اعتباری بانک ایران زمین
   رئیس اداره اطلاعات اعتباری بانک ایران زمین منصوب شد.

   به گزارش روابط عمومی: طی حکمی از طرف عبدالمجید پورسعید، مدیرعامل بانک ایران زمین، محمدحسین مس فروش مشهد بعنوان رئیس اداره اطلاعات اعتباری این بانک منصوب شد.
   در بخشی از حکم پور سعید خطاب به مس فروش مشهد آمده است: موفقیت شما را برای بکارگیری مجموعه عوامل و امکانات در جهت انجام وظایف، مسئولیتهای محوله در راستای تحقق اهداف عالیه بانک از خداوند متعال مسئلت می نمایم.