•    
    •  
     آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بانك ايران زمين
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۸
     تعداد بازديد: ۲۱۳
     آگهي دعوت به مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده بانك ايران زمين
     بدليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي سالانه مورخ 95/04/31، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) براي سال مالي منتهي به 94/12/29، رأس ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1395 در محل هتل بزرگ تهران تشكيل مي شود.

     بدليل به حد نصاب نرسيدن مجمع عمومي عادي سالانه مورخ ۹۵/۰۴/۳۱، مجمع عمومي عادي بطور فوق العاده (نوبت دوم) شركت بانك ايران زمين به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملي ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ (شركت سهامي عام) براي سال مالي منتهي به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹۴، رأس ساعت ۱۰:۰۰ روز پنجشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۲۸ در محل هتل بزرگ تهران به نشاني: تهران، خيابان وليعصر، نبش خيابان شهيد مطهري تشكيل مي شود. لذا، از كليه سهامداران محترم، وكلاء يا نمايندگان قانوني آنان دعوت مي شود تا در اين جلسه حضور بهم رسانند.

     ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت ۹:۰۰ همان روز در محل برگزاري مجمع با ارائه كارت شناسايي معتبر (كارت ملي) و مستندات نمايندگي/وكالت/ولايت/قيموميت تحويل خواهد شد.

     ضرورت دارد، مستندات مؤيد نمايندگي، وكالت، ولايت يا قيموميت، حداقل دو روز كاري قبل از تاريخ تشكيل مجمع عمومي عادي، جهت تأييد صدور برگ ورود به جلسه به رؤيت مديريت سرمايه گذاري و سهام بانك برسد.

     دستور جلسه:

     ۱- استماع گزارش هيأت مديره و حسابرس مستقل و بازرس قانوني بانك در خصوص عملكرد سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹.

     ۲- تصويب صورتهاي مالي سال مالي منتهي به ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زيان.

     ۳- انتخاب بازرس قانوني اصلي و علي البدل و حسابرس مستقل و تعيين حق الزحمه بازرس قانوني.

     ۴- انتخاب روزنامه كثيرالانتشار براي درج آگهي هاي بانك.

     ۵- ساير موارد.

     هيأت مديره بانك ايران زمين

     منتشر شده در:

     روزنامه دنياي اقتصاد - دوشنبه مورخ ۱۳۹۵/۱۱/۱۸- سال پانزدهم - شماره ۳۹۷۷