• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین

   بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 95/04/31، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 94/12/29، رأس ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1395 در محل هتل بزرگ تهران تشکیل می شود.

   بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ ۹5/۰۴/۳۱، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) شرکت بانک ایران زمین به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفندماه ۱۳۹4، رأس ساعت ۱0:۰۰ روز پنجشنبه مورخ 1395/۱۱/۲۸ در محل هتل بزرگ تهران به نشانی: تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید مطهری تشکیل می شود. لذا، از کلیه سهامداران محترم، وکلاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور بهم رسانند.

   ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 9:۰۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) و مستندات نمایندگی/وکالت/ولایت/قیمومیت تحویل خواهد شد.

   ضرورت دارد، مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت تأیید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت مدیریت سرمایه گذاری و سهام بانک برسد.

   دستور جلسه:

   ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹4/۱۲/۲۹.

   ۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹4/۱۲/۲۹ شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان.

   ۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.

   ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.

   ۵- سایر موارد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

   منتشر شده در:

   روزنامه دنیای اقتصاد - دوشنبه مورخ ۱۳۹5/۱۱/18- سال پانزدهم - شماره 3977

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: