•    
    •  
     انتصاب مشاور اجرائي امور بين الملل در بانك ايران زمين
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۱۹
     تعداد بازديد: ۱۸۷
     انتصاب مشاور اجرائي امور بين الملل در بانك ايران زمين
     طي حكمي از سوي عبدالمجيد پورسعيد مديرعامل بانك ايران زمين علي اصغر نوري به عنوان مشاور اجرايي امور بين الملل منصوب شد.


     به گزارش روابط عمومي: با توجه به اقدامات انجام گرفته و طي مسير هاي اخذ مجوز بخش ارزي بانك ايران زمين در آينده نزديك فعال خواهد شد، افزايش مشاركت در تجارت بين المللي و كمك به گسترش مبادلات تجاري و پشتيباني از بازرگانان ايراني جهت بهبود وضعيت صادرات و واردات كالاها از اهداف تعيين شده بانك ايران زمين در بخش ارزي است.
     علي اصغر نوري از مديران با تجربه اي است كه طي حكمي از سوي پور سعيد مديرعامل بانك ايران زمين به عنوان مشاور اجرايي اين بانك منصوب شد.