•    
    •  
     فعاليت ارزي بانك ايران زمين بزودي اجرايي خواهد شد
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۵/۱۱/۲۰
     تعداد بازديد: ۲۲۷
     مديرعامل بانك ايران زمين:
     فعاليت ارزي بانك ايران زمين بزودي اجرايي خواهد شد
     عبدالمجيد پورسعيد مديرعامل بانك ايران زمين در سمينار سراسري مديران اين بانك با اشاره به اهميت ارائه خدمات ارزي به مشتريان گفت: با حضور علي اصغر نوري در بخش ارزي بانك به عنوان مشاور اجرايي بزودي با اخذ مجوزهاي لازم از بانك مركزي، مراحل سه گانه فعاليت ارزي بانك ايران زمين اجرايي خواهد شد.
     به گزارش روابط عمومي بانك ايران زمين، پور سعيد مديرعامل اين بانك با اشاره اهميت روزهاي پاياني سال براي بانك‌ها گفت: بايد همه پرسنل و مديران با همفكري و تبادل نظر به يك جمع بندي و راهكاري موثر در جهت تجهيز منابع و خدمات رساني مناسب به مشتريان در ايام پاياني سال برسيم.
     وي در ادامه اين سمينار با معرفي علي اصغر نوري به عنوان مشاور اجرايي بين الملل و ارزي بانك ايران زمين اظهار داشت: با اخذ مجوزهاي لازم از بانك مركزي، مراحل سه گانه فعاليت ارزي بانك ايران زمين اجرايي خواهد شد.
     در بخشي از اين برنامه علي اصغر نوري مشاور مديرعامل در امور بين الملل و ارزي ضمن معرفي و شرح بخشي از تجارب، برنامه‌هاي خود را براي راه اندازي فعاليت هاي ارزي بانك ايران زمين تشريح كرد.
     نوري اظهار اميدواري كرد بتواند با پتانسيل خوبي كه در بانك ايران زمين وجود دارد به سرعت خدمات ارزي را در شعب بانك راه اندازي كند.