• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • برگزاری همایش سراسری بازرسان بانک ایران زمین

   برگزاری همایش سراسری بازرسان بانک ایران زمین

   برگزاری همایش سراسری بازرسان بانک ایران زمین

   همایش سراسری بازرسان با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیرامور بازرسی و کلیه بازرسان این بانک از سراسر کشور، در حال برگزاری است.   به گزارش روابط عمومی: عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در همایش سراسری بازرسان گفت: برگزاری جلسات تخصصی اثرات موثر و مفیدی در روند فعالیت همکاران دارد و به استمرار تلاش هایی که در راستای تعالی بانک صورت می گیرد، کمک خواهد کرد، در این راه نقش بازرسی در بانک بسیار پراهمیت است.
   پورسعید گفت: ما وکیل مشتری هستیم و بانک ضامن سرمایه مردم است، در این راه مهمترین مورد ایجاد اعتماد مردم به بانک است.
   وی افزود: نقشی که بازرسی در سرنوشت بانک دارد این است که باید همیشه نحوه انجام کارمان را متناسب کنیم با سیستم تغییرات تکنولوژی و پیشرفت آن، که این امر در فعالیت بانک بسیار قابل اهمیت است زیرا جایگاه بازرسی به نحوی است که با اقدامات و بررسی به موقع مانع بروز مشکلات می شود.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: