•  
   برگزاری همایش سراسری بازرسان بانک ایران زمین
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۰۴
   تعداد بازدید: ۴۴۱
   برگزاری همایش سراسری بازرسان بانک ایران زمین
   همایش سراسری بازرسان با حضور مدیرعامل، اعضای هیأت مدیره، مدیرامور بازرسی و کلیه بازرسان این بانک از سراسر کشور، در حال برگزاری است.


   به گزارش روابط عمومی: عبدالمجید پورسعید مدیرعامل بانک ایران زمین در همایش سراسری بازرسان گفت: برگزاری جلسات تخصصی اثرات موثر و مفیدی در روند فعالیت همکاران دارد و به استمرار تلاش هایی که در راستای تعالی بانک صورت می گیرد، کمک خواهد کرد، در این راه نقش بازرسی در بانک بسیار پراهمیت است.
   پورسعید گفت: ما وکیل مشتری هستیم و بانک ضامن سرمایه مردم است، در این راه مهمترین مورد ایجاد اعتماد مردم به بانک است.
   وی افزود: نقشی که بازرسی در سرنوشت بانک دارد این است که باید همیشه نحوه انجام کارمان را متناسب کنیم با سیستم تغییرات تکنولوژی و پیشرفت آن، که این امر در فعالیت بانک بسیار قابل اهمیت است زیرا جایگاه بازرسی به نحوی است که با اقدامات و بررسی به موقع مانع بروز مشکلات می شود.