• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • جلسه مدیریت استانی بانک ایران زمین با آب و فاضلاب کرمان

   جلسه مدیریت استانی بانک ایران زمین با آب و فاضلاب کرمان

   جلسه مدیریت استانی بانک ایران زمین با آب و فاضلاب کرمان


   در این جلسه که با حضور مدیر خدمات مشترکین شرکت آب و فاضلاب استان کرمان با مدیر شعب بانک ایران زمین برگزار شد، حاضران در مورد موضوعاتی همچون ارائه خدمات بانکی و پرداخت الکترونیکی قبوض هم اندیشی کردند.


   به گزارش روابط عمومی: در این جلسه که به منظور تعامل و توسعه همکاری بین بانک ایران زمین و شرکت آب و فاضلاب استان کرمان برگزار شد، خواجوئی مدیراستان ضمن خیرمقدم به شفیعی مدیر شرکت آب و فاضلاب بر ضرورت همکاری دو جانبه بین بانک و شرکت آب و فاضلاب تاکید کرد.
   در ادامه این جلسه مدیر شرکت آب و فاضلاب استان ضمن ابراز خشنودی از دیدار با مسئولین بانک ایران زمین همکاری و تعامل فیمابین را قابل ارتقاء دانست.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: