•  
   برگزاری پیش آزمون المپیاد بانک ها ی خصوصی در بانک ایران زمین
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۶/۰۳/۲۲
   تعداد بازدید: ۲۷۶
   برگزاری پیش آزمون المپیاد بانک ها ی خصوصی در بانک ایران زمین
   پیش آزمون المپیاد هماهنگ بانک های خصوصی با حضور کارکنان بانک ایران زمین روز پنج شنبه 25 خرداد 96 به صورت هماهنگ در سراسر کشور برگزار می شود.

   به گزارش روابط عمومی بانک ایران زمین، به منظور انتخاب افراد منتخب برای شرکت در المپیاد علمی هماهنگ بانک ها که توسط کمیسیون هماهنگی بانکها و مؤسسات اعتباری خصوصی کشور، برگزار خواهد شد، پیش آزمونی در روز پنج شنبه مورخ ۲۵ خرداد ۹۶ بانک ایران زمین در ساعت ۱۴ به صورت هماهنگ برای کلیه شرکت کنندگان برگزار می شود.
   این آزمون بصورت الکترونیکی در سراسر کشور و در محل خدمت شرکت کنندگان برگزار می شود.
   تعداد سوالات امتحان ۱۰۰ سوال که در مدت زمان ۱۰۰ دقیقه باید پاسخ داده شود، آزمون دارای نمره منفی بوده و به ازای هر سوال غلط یک سوم نمره کسر خواهد شد، حدنصاب کسب امتیاز برای حضور در مرحله بعد ۹۰ از ۱۰۰ است.