• آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1395/12/30

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1395، رأس ساعت 9:00 روز شنبه مورخ 31 تیر ماه 1396 در محل سالن اجتماعات بانک تشکیل می شود.

   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹، رأس ساعت 9:۰۰ روز شنبه مورخ ۹6/۰۴/۳۱ در محل سالن اجتماعات بانک ایران زمین به نشانی تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 187، طبقه همکف تشکیل می شود. از اینرو، از کلیه سهامداران محترم، وکلاء یا نمایندگان قانونی آنان دعوت می شود تا در این جلسه حضور به هم رسانند.

   ضمناً برگ ورود به جلسه از ساعت 8:۰۰ همان روز در محل برگزاری مجمع با ارائه کارت شناسایی معتبر (کارت ملی) و مستندات نمایندگی/وکالت/ولایت/قیمومیت تحویل خواهد شد.

   ضرورت دارد، مستندات مؤید نمایندگی، وکالت، ولایت یا قیمومیت، حداقل دو روز کاری قبل از تاریخ تشکیل مجمع عمومی عادی، جهت تأئید صدور برگ ورود به جلسه به رؤیت اداره سهام و مجامع بانک برسد.

   دستور جلسه:

   ۱- استماع گزارش هیأت مدیره و حسابرس مستقل و بازرس قانونی بانک درخصوص عملکرد سال مالی منتهی به ۱۳۹5/۱۲/30.

   ۲- تصویب صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۱۳۹5/۱۲/30 شامل ترازنامه و حساب سود و زیان.

   ۳- انتخاب بازرس قانونی اصلی و علی البدل و حسابرس مستقل و تعیین حق الزحمه بازرس قانونی.

   ۴- انتخاب روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی های بانک.

   5- سایر موارد.

   هیأت مدیره بانک ایران زمین

   منتشر شده در:

   روزنامه اطلاعات - چهارشنبه مورخ ۱۳۹6/۰۴/۲۱ - سال نود و دوم - شماره 26765

   روزنامه دنیای اقتصاد - چهارشنبه مورخ ۱۳۹6/۰۴/۲۱ - سال پانزدهم - شماره 4091

   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: