• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • آگهی مزایده اجاره املاک تجاری

   آگهی مزایده اجاره املاک تجاری

     آگهی مزایده اجاره املاک تجاری

   بانک ایران زمین اقدام به نشر آگهی جهت اجاره املاک خود نموده و در نظر دارد املاک ذیل را بر مبنای اجاره بهاء پایه مزایده در معرض اجاره قرار دهد.


   بانک ایران زمین اقدام به نشر آگهی جهت اجاره املاک خود نموده و در نظر دارد املاک ذیل را بر مبنای اجاره بهاء پایه مزایده در معرض اجاره قرار دهد. لذا متقاضیان می‌توانند برای کسب اطلاعات بیشتر، بازدید از املاک، دریافت اسناد مزایده (برگه‌های شرایط شرکت در مزایده) و تسلیم پیشنهادات خود به یکی از نشانی‌های ذیل مراجعه نمایند:
   1- تهران، ساختمان شماره دو بانک ایران زمین به نشانی، خیابان سید جمال الدین اسدآبادی (یوسف‌آباد)، نبش خیابان 69، پلاک 493، طبقه چهارم، مدیریت مهندسی و املاک، شماره‌های تماس 42752420 و 42752421 (021)
   2- اصفهان، ساختمان مدیریت شعب استان به نشانی، خیابان هشت بهشت غربی، نبش جنوب شرقی چهارراه گلزار، ساختمان ثمر 2، طبقه اول، شماره تماس 32648957 (031)
   3- گرگان، ساختمان مدیریت شعب استان به نشانی، خیابان ولیعصر، نبش خیابان عدالت یازدهم، طبقه اول، شماره تماس 32321055 (017)
   آخرین مهلت برای تسلیم پیشنهادات، ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 1396/09/14 می‌باشد.
   توضیحات:
   1- پیشنهادات فاقد سپرده یا دارای سپرده کمتر از میزان مقرر، مخدوش، مبهم و مشروط، مردود است.
   2- رعایت کلیه موارد مندرج در برگه‌های مزایده الزامی است.
   3- سپرده (ودیعه) شرکت در مزایده معادل 5% قیمت پایه مزایده است که متقاضیان باید طی یک فقره چک تضمین شده بانکی و در وجه حساب شماره1- 122559- 11- 500 بنام بانک ایران زمین به همراه پاکت‌های برگ شرایط شرکت در مزایده تحویل دهند.
   4- کلیه پاکت‌های حاوی پیشنهادات متقاضیان اجاره املاک تجاری در ساعت 11:30 روز یکشنبه مورخ 1396/09/19 در سالن جلسات ساختمان شماره یک بانک ایران‌زمین واقع در تهران، بلوار میرداماد، نبش خیابان شمس تبریزی شمالی، پلاک 187، طبقه دوم، بازگشایی خواهد شد، لذا متقاضیان می‌توانند در موعد یاد شده با ارائه کارت شناسایی در جلسه مذکور شرکت نمایند.
   5- مطالعه مدارک و سوابق مربوطه و بازدید از املاک، قبل از شرکت در مزایده الزامی است و املاک در وضعیت موجود اجاره داده می‌شود.
   6- بانک ایران زمین در قبول یا رد یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.
   7- پیشنهادات برای هر یک از املاک به صورت جداگانه و به صورت دو پاکت:
   الف: اسناد مثبت هویت شخص حقیقی یا حقوقی شرکت کننده در مزایده بانضمام تصویر چک تضمین شرکت در مزایده (معادل پنج درصد سپرده)
   ب: حاوی فرم پیشنهاد اجاره بهاء و تعهدنامه شرکت در مزایده
   پاکت‌ها می‌بایست جداگانه لاک و مهر شده و هر دو در یک پاکت بزرگتر جاسازی و مهر و موم گردد. آخرین مهلت تحویل پاکت‌ها ساعت 14:00 روز سه‌شنبه مورخ 1396/09/14 می‌باشد.
   8- اصل چک تضمین شرکت در مزایده در هنگام تحویل پاکت‌های مزایده در ازای ارائه رسید به متقاضی به بانک تحویل می‌گردد.
   فایلهای پیوست
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: