• آخرین اخبار
  • پربازدیدترین اخبار
  • طبقه بندی اخبار
  • بازدید مدیر امور شعب بانک ایران زمین از شعب همدان

   بازدید مدیر امور شعب بانک ایران زمین از شعب همدان

   بازدید مدیر امور شعب بانک ایران زمین از شعب همدان

   یزدانجو مدیر امور شعب استان های بانک ایران زمین از شعب همدان بازدید و ضمن دیدار با کارکنان در جریان آخرین وضعیت عملکردی شعب قرار گرفت.   به گزارش روابط عمومی: یزدانجو هدف از سفرهای استانی و نظارت از شعب سراسر کشور را بررسی استانداردهای مصارف و بستر سازی مناسب ابزارها در جهت ارتقاء منابع بانک عنوان کرد.
   در این سفر یزدانجو از شعب استان همدان بازدیدکرد و ضمن شنیدن سخنان همکاران در خصوص نقطه نظرات، مشکلات و پیشنهادات آنها پیرامون مسائل شعبه، رهنمودهایی در خصوص انجام امور بهتر به آنها بیان کرد.
   نام:
   پست الکترونیک:
   شرح نظر: