•    
    •  
     محمد ابراهيم مقدم، مدير عامل بانك ايران زمين شد
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
     تعداد بازديد: ۷۵۸۴
     با تصويب هيات مديره و تاييد بانك مركزي
     محمد ابراهيم مقدم، مدير عامل بانك ايران زمين شد
     اعتبار- با تصويب هيات مديره بانك ايران زمين و تاييد بانك مركزي، محمد ابراهيم مقدم نودهي به سمت مدير عامل بانك ايران زمين منصوب شد.
     به گزارش پايگاه خبري اعتبار، محمد ابراهيم مقدم نودهي پيش از تصدي مديريت عاملي بانك ايران زمين، عضويت هيات مديره و سرپرستي معاونت برنامه ريزي و منابع انساني اين بانك را عهده دار بوده است.

     اعتبار- با تصويب هيات مديره بانك ايران زمين و تاييد بانك مركزي، محمد ابراهيم مقدم نودهي به سمت مدير عامل بانك ايران زمين منصوب شد.

     به گزارش پايگاه خبري اعتبار، محمد ابراهيم مقدم نودهي پيش از تصدي مديريت عاملي بانك ايران زمين، عضويت هيات مديره و سرپرستي معاونت برنامه ريزي و منابع انساني اين بانك را عهده دار بوده است.
     وي همچنين بيش از ۳۵ سال فعاليت در سمت هاي مختلف مديريتي سيستم بانك را در سوابق كاري خود دارد.  
      
     مقدم چند سال پيش، عضو هيات مديره بانك تجارت بود كه پس از بازنشستگي به عضويت هيات مديره بانك ايران زمين درآمده بود.
     اين گزارش حاكي است، پس از شروع به فعاليت بانك ايران زمين، منابع و شعب موسسه مالي و اعتباري مولي الموحدين به تدريج به اين بانك خصوصي انتقال پيدا كرد.