•    
    •  
     بانك ايران زمين به جامعه پزشكان وام مي دهد
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۱/۱۲/۱۶
     تعداد بازديد: ۷۹۴۲
     بانك ايران زمين به جامعه پزشكان وام مي دهد
     اعتبار- هيات مديره بانك ايران زمين اعطاي تسهيلات به جامعه پزشكان وگروه هاي وابسته به آنها را تصويب كرد.

     اعتبار- هيات مديره بانك ايران زمين اعطاي تسهيلات به جامعه پزشكان وگروه هاي وابسته به آنها را تصويب كرد.

     به گزارش پايگاه خبري اعتبار ، با توجه به لزوم توسعه ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، هيات مديره بانك ايران زمين با تصويب طرح سلامت  را با هدف تخصيص تسهيلات براي توسعه خدمات، تأمين تجهيزات و امكانات وافزايش سطح سلامت جامعه، به مراكز درماني و بهداشتي بخش دولتي و خصوصي و ارائه خدمات مالي به مراكز مذكور است را بدون لحاظ شرط ميانگين و پس از ملحوظ نظر قرار دادن ساير ضوابط و مقررات مربوط در بانك  به تصويب رساند.
     بر اساس اين گزارش، تمامي اشخاص حقيقي و حقوقي مرتبط با فعاليت هاي درماني، بهداشتي و پزشكي اعم از درمانگاه ها، كلنيك ها، پاراكلنيك ها، مراكز ليزر درماني، اورژانس، توانبخشي، باز تواني، ترك اعتياد، مشاوره روانشناسي و روانپزشكي، شنوايي سنجي، اپتومتري، گفتار درماني، ساخت پروتز، دامپزشكي، شركت هاي وارد كننده تجهيزات پزشكي و شركت هاي سازنده و صادر كننده انواع پروتز و تجهيزات پزشكي گروه هاي هدف تسهيلات جديد بانك ايران زمين هستند.