•    
    •  
     بانك ايران زمين سرويس هاي جديد مي دهد
     تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۰۴/۰۴
     تعداد بازديد: ۵۳۹۸
     مديرعامل بانك ايران زمين گفت: برنامه ما در سال جاري، بالا بردن سطح كيفي خدمات موجود و ايجاد سرويس‌هاي جديدتر به همراه توسعه كمي سرويس‌هاي موجود است.
     مديرعامل بانك ايران زمين گفت: برنامه ما در سال جاري، بالا بردن سطح كيفي خدمات موجود و ايجاد سرويس‌هاي جديدتر به همراه توسعه كمي سرويس‌هاي موجود است.


     محمدابراهيم مقدم با اعلام اينكه  اكثريت قريب به اتفاق خدمات و سرويس‌هاي مربوط با بانكداري الكترونيك در بانك ايران زمين ايجاد شده افزود: از آنجايي كه ظهور پديده‌هايي چون كسب و كار بانكي و بويژه بانكداري الكترونيكي از نتايج عمده نفوذ و گسترش فناوري اطلاعات در بعد اقتصادي است، لذا بانك ايران زمين نيز در راستاي رشد و گسترش و نوآوري و رفاه حال مشتريان، از بدو تاسيس يعني سال ۱۳۹۱ خدمات بانكداري مدرن را به‌صورت ۲۴ ساعته و بدون محدوديت‌هاي جغرافيايي ارائه و در سرلوحه فعاليت‌ها‌ي خود قرار داده و درحال حاضر علي‌رغم مشكلاتي كه معمولا در شروع هر فعاليتي وجود دارد،وي به فلسفه فعاليت‌هاي بانكي و ماهيت ‌آن اشاره كرد و اظهارداشت: اين نگاه شايد چندان تغيير نكرده باشد، اما شكل و شيوه‌ انجام آن به مدد فناوري پيوسته در حال تغييرات در كشور ما كه حتي آموزش‌هاي كلاسيك و عمومي با مشكلاتي مواجه‌اند و سرانه آموزش‌هاي حرفه‌اي كمتر از ساير كشورهاي پيشرفته است، بحث تدوين، طراحي و ارائه آموزش‌هاي نوين ضرورتي است و به شدت احساس مي‌شود.

     مديرعامل بانك ايران زمين گفت: بانكداري الكترونيك آن قدر مزيت دارد كه سرمايه گذاري در آن علاوه بر بازگشت سرمايه مستقيم داراي اثرات جانبي زيادي است كه نفع آن به اجتماع هم مي‌رسد. پس ضرورت دارد كه مدام به عرصه فرهنگ‌سازي و آموزش توجه شود.

     مقدم خاطر نشان كرد: علي‌رغم رواج بانكداري الكترونيك و فعاليت‌هاي ترويجي و فرهنگ‌سازي، ما در برخي حوزه‌ها كماكان شاهد مشكلات عديده‌اي هستيم. به عنوان مثال آنچه تحت عنوان Core Banking شناخته مي‌شود هنوز در كشور داراي يك معادل فارسي تثبيت شده نيست. انتقال مفاهيم اصلي و ترجمه آنها به زبان مقصد يكي از فعاليت‌هاي فرهنگي است.