•  
   انتقال شعبه های بهار کرج، میدان کرج و شهر میانه بانک ایران زمین به محل جدید
   تاریخ انتشار: ۱۳۹۲/۱۱/۰۱
   تعداد بازدید: ۷۳۴۰
   انتقال شعبه های بهار کرج، میدان کرج و شهر میانه بانک ایران زمین به محل جدید
   در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان، شعب بهار کرج، میدان کرج و شهر میانه به مکان جدید منتقل شدند.

       بنا به اعلام مدیریت امور شعب بانک ایران زمین، شعبه کرج این بانک با کد ۱۲۱۶ به نشانی کرج، خیابان طالقانی شمالی، نرسیده به میدان آزادگان، شماره ۵۹۶ و شعبه میدان کرج این بانک با کد ۱۲۱۲ به نشانی عظیمیه، بین میدان مهران و طالقانی، روبه روی درمانگاه تخصصی قلب و عروق و شعبه شهرستان میانه این بانک با کد ۱۳۲۲ به نشانی میانه، میدان آزادی، خیابان امام منتقل شدند.