• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   341بیستونگیلان / رشتکد مرکز: 1035مسئول مرکز: پرویز گیلکیآدرس: رشت خیابان بیستون نبش کوچه نوریتلفن: 33552923 - 013نمابر: 33503746بیستون
   342معلمگیلان / رشتکد مرکز: 1041مسئول مرکز: افشید زرسازکارآدرس: رشت- خیابان سعدی بلوار معلم نرسیده به استانداریتلفن: 33261984 - 013نمابر: 33245716معلم
   343شهید بهشتیگیلان / رشتکد مرکز: 1042مسئول مرکز: -آدرس: رشت- بلوار شهید بهشتی-روبروی سه راه الکتریکتلفن: 33440052 - 013نمابر: 33440662شهید بهشتی
   344رودسرگیلان / رودسرکد مرکز: 1024مسئول مرکز: اسمعیل رضایی کنگاچرآدرس: رودسر- میدان شهرداری-اول خیابان انقلابتلفن: 42615220 - 013نمابر: 42618113رودسر
   345صومعه سراگیلان / صومعه سراکد مرکز: 1028مسئول مرکز: محمدعلی قویدستآدرس: صومعه سرا- اول خیابان سردار جنگلتلفن: 44337850 - 013نمابر: 44336322صومعه سرا
   346فومنگیلان / فومنکد مرکز: 1031مسئول مرکز: پرویز حقیقی جاویدآدرس: فومن- خیابان امام خمینی-جنب بانک رفاه کارگرانتلفن: 34735663 - 013نمابر: 34733880فومن
   347کاشفگیلان / لاهیجانکد مرکز: 1027مسئول مرکز: محسن ملکیآدرس: لاهیجان- خیابان کاشف شرقی تلفن: 42240610 - 013نمابر: 42231030کاشف
   348لاهیجانگیلان / لاهیجانکد مرکز: 1036مسئول مرکز: جم پور علی اکبر خواه مالفجانیآدرس: لاهیجان- میدان شهدا نبش ورودی خیابان شهدا جنب داروخانه شفاتلفن: 42342715 - 013نمابر: 42342617لاهیجان
   349لنگرودگیلان / لنگرودکد مرکز: 1038مسئول مرکز: محمد صادقی چهاردهآدرس: لنگرود- خیابان امام خمینی نبش سه راه جاده چمخالهتلفن: 42550153 - 013نمابر: 42520087لنگرود
   350ماسالگیلان / ماسالکد مرکز: 1039مسئول مرکز: سراج اله یحیی نیاآدرس: ماسال- خیابان انقلابتلفن: 44662057 - 013نمابر: 44667543ماسال