• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   21خویآذربایجان غربی / خویکد مرکز: 910مسئول مرکز: علی عباس علیائیآدرس: خوی-خیابان طالقانی-روبه روی بانک سپه مرکزیتلفن: 36252656 - 044نمابر: 36226667خوی
   22سلماسآذربایجان غربی / سلماسکد مرکز: 911مسئول مرکز: -آدرس: سلماس- خیابان امام-روبروی درمانگاه هلال احمرتلفن: 35254890 - 044نمابر: 35254891سلماس
   23مهابادآذربایجان غربی / مهابادکد مرکز: 915مسئول مرکز: محمدرسول کلیجیآدرس: مهاباد- خیابان طالقانی شرقیتلفن: 42242790 - 044نمابر: 42244201مهاباد
   24 اردبیلاردبیل / اردبیلکد مرکز: 1501مسئول مرکز: ناصر پولادیآدرس: اردبیل سه راه دانش اول خیابان اسماعیل بیگتلفن: 33244478 - 045نمابر: 33237556 اردبیل
   25شیخ صفیاردبیل / اردبیلکد مرکز: 1513مسئول مرکز: خدابخش اسدیآدرس: اردبیل -خیابان امام-تازه میدان-اول یساول-محل سابق داروخانه دکتر اکبریتلفن: 33352222 - 045نمابر: 33369603شیخ صفی
   26بعثتاردبیل / اردبیلکد مرکز: 1515مسئول مرکز: صفر محمدزادهتلفن: 33617534 - 045نمابر: 33617535بعثت
   27خلخالاردبیل / خلخالکد مرکز: 1512مسئول مرکز: اسماعیل گلکارآدرس: خلخال خیابان امام اول خیابان مظفریتلفن: 32428333 - 045نمابر: 32428633خلخال
   28پارس آباداردبیل / پارس آباد مغانکد مرکز: 1511مسئول مرکز: میر ایوب موسویآدرس: پارس آباد خیابان امام جنب مسجد جامعتلفن: 32787074 - 045نمابر: 32783355پارس آباد
   29مشگین شهراردبیل / ‏مشکین شهر‏کد مرکز: 1514مسئول مرکز: عادل حسینقلی زادهآدرس: مشگین شهر خیابان امام مقابل پاساژ توحیدیتلفن: 32521710 - 045نمابر: 32529991مشگین شهر
   30آران وبیدگل اصفهان / آران وبیدگلکد مرکز: 2810مسئول مرکز: مسعود آقاجانیان صباغآدرس: آران وبیدگل-خیابان محمد هلال (ع)-جنب مسجد قاضیتلفن: 54739680 - 0362نمابر: 54739670آران وبیدگل