• شعب و نمایندگی ها
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • طبقه بندی مراکز
  • فهرست مراکز
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتکد دوبعدی
   61اسلامشهرتهران / اسلامشهرکد مرکز: 133مسئول مرکز: حسن عیسی زادهتلفن: 56342530 - 021نمابر: 56365803اسلامشهر
   62سرپرستی مستقلتهران / تهرانکد مرکز: 24مسئول مرکز: -سرپرستی مستقل
   63باغچه بانتهران / تهرانکد مرکز: 101مسئول مرکز: حسین صابرتلفن: 42752000 - 021نمابر: 42752190باغچه بان
   64تهران– اسد آبادیتهران / تهرانکد مرکز: 102مسئول مرکز: رضا حاجی خداوردیخانتلفن: 88616526 - 021نمابر: 88616526تهران– اسد آبادی
   65فلکه اول صادقیهتهران / تهرانکد مرکز: 103مسئول مرکز: خسرو مهریتلفن: 44216853 - 021نمابر: 44205081فلکه اول صادقیه
   66توحیدتهران / تهرانکد مرکز: 104مسئول مرکز: رشید اکبریتلفن: 66570650 - 021نمابر: 66916665توحید
   67شهید مطهریتهران / تهرانکد مرکز: 105مسئول مرکز: احمد کلانتریتلفن: 88327256 - 021نمابر: 88327258شهید مطهری
   68خیابان پارکتهران / تهرانکد مرکز: 106مسئول مرکز: ابراهیم نوری بالوئیتلفن: 88704045 - 021نمابر: 88704047خیابان پارک
   69خیابان فاطمیتهران / تهرانکد مرکز: 107مسئول مرکز: علی گلشنیانتلفن: 88983668 - 021نمابر: 88977993خیابان فاطمی
   70خیابان آفریقاتهران / تهرانکد مرکز: 108مسئول مرکز: عبداله عبادیتلفن: 22027714 - 021نمابر: 26200617خیابان آفریقا