• شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   121فیروزکوهتهران / فیروزکوهکد مرکز: 161مسئول مرکز: احمد ذوالفقاریآدرس: فیروزکوه- خیابان 45 متری – نبش کوچه سادات پلاک 652تلفن: 76401852 - 021نمابر: 76401852فعالفیروزکوه
   122پاکدشتتهران / ورامینکد مرکز: 143مسئول مرکز: محمد صالح طریقآدرس: خ مطهری، نرسیده به میدان ساعت پلاک 247تلفن: 36035713 - 021نمابر: 36032933فعالپاکدشت
   123سدهخراسان جنوبی / آرین شهرکد مرکز: 2216مسئول مرکز: محمدرضا غفاریآدرس: آرین شهر-بلوار امام خمینیتلفن: 32593456 - 056نمابر: 32594321فعالسده
   124بشرویهخراسان جنوبی / بشرویهکد مرکز: 2213مسئول مرکز: سید مهدی سیدیآدرس: بشرویه -خیابان امام خمینیتلفن: 32760601 - 056نمابر: 32760200فعالبشرویه
   125آزادیخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 2210مسئول مرکز: رامین موحدیآدرس: بیرجند-میدان آزادی-ابتدای خیابان شهید فهمیدهتلفن: 32331171 - 056نمابر: 32331180فعالآزادی
   126مدرسخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 2211مسئول مرکز: حسین خونیکیآدرس: بیرجند-بلوار مدرس- نبش خیابان مدرس 17تلفن: 32233181 - 056نمابر: 32233182فعالمدرس
   127بیرجندخراسان جنوبی / بیرجندکد مرکز: 2215مسئول مرکز: جواد افسردهآدرس: بیرجند-میدان امام خمینی-ابتدای خیابان صمدیتلفن: 32230313 - 056نمابر: 32230312فعالبیرجند
   128سرایانخراسان جنوبی / سرایانکد مرکز: 2217مسئول مرکز: مهدی مشتاق اولآدرس: سرایان-خیابان امام خمینیتلفن: 32881737 - 056نمابر: 32883804فعالسرایان
   129طبسخراسان جنوبی / طبسکد مرکز: 2722مسئول مرکز: علی محمد ساداتآدرس: طبس-خیابان خرمشهرتلفن: 32828955 - 056نمابر: 32820811فعالطبس
   130عشق آبادخراسان جنوبی / عشق آبادکد مرکز: 2723مسئول مرکز: جواد براتیآدرس: عشق آباد-میدان امام خمینیتلفن: 32854210 - 056نمابر: 32853310فعالعشق آباد
   131مرکزی فردوسخراسان جنوبی / فردوسکد مرکز: 2220مسئول مرکز: محمدرضا رمضانیآدرس: فردوس- خیابان امام خمینیتلفن: 32732480 - 056نمابر: 32727722فعالمرکزی فردوس
   132قاینخراسان جنوبی / قائنکد مرکز: 2221مسئول مرکز: محمد حسن اباذریآدرس: قاین-میدان امام خمینی-خیابان مهدیهتلفن: 32531681 - 056نمابر: 32526249فعالقاین
   133نهبندانخراسان جنوبی / نهبندانکد مرکز: 2222مسئول مرکز: محسن نیکخواهآدرس: نهبندان-خیابان شهدا-روبروی شهدا9تلفن: 32624496 - 056نمابر: 32623895فعالنهبندان
   134بجستانخراسان رضوی / بجستانکد مرکز: 2212مسئول مرکز: حسین عربزادهآدرس: بجستان -خیابان امام خمینیتلفن: 56525955 - 051نمابر: 56522655فعالبجستان
   135بردسکنخراسان رضوی / بردسکنکد مرکز: 814مسئول مرکز: محمد صادقی(معاون)آدرس: خیابان عدالتتلفن: 55420251 - 051نمابر: 55420250فعالبردسکن
   136تربت حیدریهخراسان رضوی / تربت حیدریهکد مرکز: 815مسئول مرکز: احمدرضا تربتیآدرس: خیابان فردوسی شمالی، فردوسی 23، روبروی اداره مخابراتتلفن: 52244432 - 051نمابر: 52244430فعالتربت حیدریه
   137خلیل آبادخراسان رضوی / خلیل آبادکد مرکز: 818مسئول مرکز: عباس پاکدلآدرس: خیابان امام خمینی تلفن: 57729931 - 051نمابر: 57724121فعالخلیل آباد
   138سبزوارخراسان رضوی / سبزوارکد مرکز: 823مسئول مرکز: علی نصیرنیا(معاون)آدرس: میدان پست و تلگراف-ابتدای خیابان کاشفی شمالی-پلاک 243تلفن: 44238081 - 051نمابر: 44227085فعالسبزوار
   139سرخسخراسان رضوی / سرخسکد مرکز: 836مسئول مرکز: معید آذرکیش آدرس: خیابان طالقانی غربی-نرسیده به کوچه شهید حسینیتلفن: 34521551 - 051نمابر: 34526300فعالسرخس
   140ویلاژ توریستخراسان رضوی / طرقبهکد مرکز: 820مسئول مرکز: _آدرس: طرقبه-ویلاشهر-نبش امام رضای 8-مجتمع تجاری ویلاژ توریستتلفن: 35595157 - 051نمابر: 35595158فعالویلاژ توریست