• شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   141فیض آبادخراسان رضوی / فیض آبادکد مرکز: 828مسئول مرکز: رضا ذوالفقاریآدرس: خیابان امام خمینیتلفن: 56725955 - 051نمابر: 56725755فعالفیض آباد
   142قوچانخراسان رضوی / قوچانکد مرکز: 2124مسئول مرکز: ابوالفضل بهادری(معاون)آدرس: خیابان امام خمینی-بازار عشق آبادتلفن: 47236220 - 051نمابر: 47236221فعالقوچان
   143کاشمرخراسان رضوی / کاشمرکد مرکز: 829مسئول مرکز: عیسی رحیمیآدرس: ابتدای خیابان امام خمینی، نبش مجتمع تجاری شهرداری تلفن: 55226556 - 051نمابر: 55225665فعالکاشمر
   144مدرسخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 813مسئول مرکز: سیروس قبولیانآدرس: خبابان مدرس، جنب دادگستریتلفن: 32229397 - 051نمابر: 32251500فعالمدرس
   145فلسطینخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 802مسئول مرکز: نویده غلامپور نهیآدرس: خ فلسطین، نبش فلسطین هیجدهتلفن: 37658053 - 051نمابر: 37646989فعالفلسطین
   146سجادخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 804مسئول مرکز: عباس قاضی(معاون)آدرس: بلوار سجاد، بعد از چ بهارتلفن: 37631176 - 051نمابر: 37631175فعالسجاد
   147ثامنخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 806مسئول مرکز: مجید حسن زادهآدرس: بلوار فرودگاه جمهوری اسلامی، بعد از کوچه حافظتلفن: 33420506 - 051نمابر: 33411725فعالثامن
   148مفتحخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 803مسئول مرکز: یدا.. نظرزادهآدرس: خ مفتح (سی متری طلاب)، نبش میثمتلفن: 32794793 - 051نمابر: 32794767فعالمفتح
   149شریعتیخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 821مسئول مرکز: محمد حاج اسماعیلیآدرس: خیابان احمدآباد، بین عارف و پرستارتلفن: 38403668 - 051نمابر: 38412787فعالشریعتی
   150امام رضاخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 805مسئول مرکز: محمدرضا برزگر دهکیآدرس: خیابان امام رضا-نبش امام رضا 7تلفن: 38556131 - 051نمابر: 38598523فعالامام رضا
   151آب و برقخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 808مسئول مرکز: محمود مصنع رضویآدرس: بلوارآب و برق(هفت تیر)-بین هفت تیر 22و24تلفن: 38683827 - 051نمابر: 38675786فعالآب و برق
   152قاسم آبادخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 807مسئول مرکز: مرتضی ممدوحیآدرس: مشهد-قاسم آباد چهار راه مخابرات نبش شریعتی 21تلفن: 36641585 - 051نمابر: 36629977فعالقاسم آباد
   153مطهری شمالیخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 835مسئول مرکز: مصطفی طهرانیانآدرس: ابتدای خیابان مطهری شمالی- نبش چهارراه میدان بارتلفن: 37262684 - 051نمابر: 37262685فعالمطهری شمالی
   154مشهدخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 801مسئول مرکز: محمدحسین آصفیآدرس: بین امام خمینی 35 و 37- جنب هتل یاستلفن: 38529648 - 051نمابر: 38529643فعالمشهد
   155کوی دکتراخراسان رضوی / مشهدکد مرکز: 830مسئول مرکز: غلامرضا رخشانیآدرس: مشهد-خیابان احمدآباد-خیابان پاستور نبش پاستور13تلفن: 38473601 - 051نمابر: 38473604فعالکوی دکترا
   156نیشابورخراسان رضوی / نیشابورکد مرکز: 832مسئول مرکز: مهدی کرمانیآدرس: خیابان امام خمینی، روبروی 17 شهریورتلفن: 43353355 - 051نمابر: 43336875فعالنیشابور
   157گنابادخراسان رضوی / گنابادکد مرکز: 2223مسئول مرکز: محمد خواجهآدرس: گناباد-خیابان سعدیتلفن: 57229340 - 051نمابر: 57223171فعالگناباد
   158اسفراینخراسان شمالی / اسفراینکد مرکز: 2111مسئول مرکز: علی امیدوارآدرس: میدان امام خمینی-خیابان طالقانیتلفن: 37223249 - 058نمابر: 37222689فعالاسفراین
   159 بجنوردخراسان شمالی / بجنوردکد مرکز: 2127مسئول مرکز: رحیم قره باشلوئیآدرس: میدان کارگر-ابتدای خیابان شهید بهشتی جنوبیتلفن: 32742106 - 058نمابر: 32742353فعال بجنورد
   160شیروانخراسان شمالی / شیروانکد مرکز: 2120مسئول مرکز: مجید حیرانیآدرس: خیابان امام رضا-روبروی مصلی شیروانتلفن: 36222423 - 058نمابر: 36235603فعالشیروان