• شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   161آبادانخوزستان / آبادانکد مرکز: 2620مسئول مرکز: _آدرس: آبادان- خیابان امیرکبیر(امیری)-نبش فرعی 4- طبقه همکف-مجتمع تجاریCIE- پلاک 431تلفن: 53226139 - 061نمابر: 53226138فعالآبادان
   162علامهخوزستان / اهوازکد مرکز: 2602مسئول مرکز: محمدرضا شیرجندیآدرس: اهواز - زیتون کارگری خیابان علامهتلفن: 32269211 - 061نمابر: 32243640فعالعلامه
   163بنی هاشمخوزستان / اهوازکد مرکز: 2610مسئول مرکز: رضا غافلیآدرس: اهواز - خیابان خشایار بین کیان و غزنویتلفن: 33782814 - 061نمابر: 33778047فعالبنی هاشم
   164زیتونخوزستان / اهوازکد مرکز: 2613مسئول مرکز: عبدالرضا مؤذنآدرس: اهواز - زیتون کارمندی خیابان کمیل روبروی پارکتلفن: 34439471 - 061نمابر: 34439472فعالزیتون
   165شریعتیخوزستان / اهوازکد مرکز: 2615مسئول مرکز: مهرشاد کنجکاوآدرس: اهواز - خیابان شریعتی جنب سقاخانهتلفن: 32202906 - 061نمابر: 32202905فعالشریعتی
   166کوی ملتخوزستان / اهوازکد مرکز: 2618مسئول مرکز: جهانگیر شاهوندآدرس: اهواز - کوی ملت خیابان عامری فلکه عامری تلفن: 34485500 - 061نمابر: 34485203فعالکوی ملت
   167زندخوزستان / اهوازکد مرکز: 2601مسئول مرکز: فرهاد راکیآدرس: اهواز- خیابان زند شرقی نبش خیابان قنادان زادهتلفن: 35549800 - 061نمابر: 35542377فعالزند
   168کیانپارسخوزستان / اهوازکد مرکز: 2619مسئول مرکز: مولود فقیه پورآدرس: اهواز-کیانپارس-نبش خیابان 12غربی-طبقه همکف برج سپیدتلفن: 33916153 - 061نمابر: 33916153فعالکیانپارس
   169حاج مرادیخوزستان / دزفولکد مرکز: 2611مسئول مرکز: محمود افخمآدرس: دزفول - خیابان امام خمینی جنوبی پائین تر از میدان حاج مرادیتلفن: 42324667 - 061نمابر: 42320050فعالحاج مرادی
   170دزفولخوزستان / دزفولکد مرکز: 2612مسئول مرکز: محمود طهماسبی زادهآدرس: دزفول - خیابان طالقانی بین مطهری و 12 فروردینتلفن: 42249863 - 061نمابر: 42227841فعالدزفول
   171سبزقباخوزستان / دزفولکد مرکز: 2614مسئول مرکز: غلامعلی حسیناکآدرس: دزفول - خیابان امام خمینی شمالی تلفن: 42238055 - 061نمابر: 42238054فعالسبزقبا
   172شوشخوزستان / شوشکد مرکز: 2616مسئول مرکز: عبدالامیر حویزاویآدرس: شوش- خیابان شهید دانش چهار راه خوزستانتلفن: 42829650 - 061نمابر: 42829653فعالشوش
   173شوشترخوزستان / شوشترکد مرکز: 2617مسئول مرکز: محمد کنجکاوآدرس: شوشتر - میدان 17 شهریور تلفن: 36218430 - 061نمابر: 36218266فعالشوشتر
   174زنجانزنجان / زنجانکد مرکز: 1601مسئول مرکز: مسعود جهانآدرس: زنجان خیابان امام -نبش کوچه فصاحتی پلاک 82تلفن: 33335756 - 024نمابر: 33326873فعالزنجان
   175دامغانسمنان / دامغانکد مرکز: 3317مسئول مرکز: حسن کردیآدرس: دامغان خیابان امام تلفن: 35254705 - 023نمابر: 35254706فعالدامغان
   176سمنانسمنان / سمنانکد مرکز: 3310مسئول مرکز: قربانعلی شربتدارآدرس: خیابان امام تلفن: 33337358 - 023نمابر: 33339626فعالسمنان
   177امام رضاسمنان / سمنانکد مرکز: 3311مسئول مرکز: حمید پیمانخواهآدرس: میدان امام رضا تلفن: 33374012 - 023نمابر: 33370974فعالامام رضا
   178بهشتیسمنان / سمنانکد مرکز: 3318مسئول مرکز: عباس برهانیآدرس: سمنان-ضلع غربی میدان شهید بهشتیتلفن: 33340981 - 023نمابر: 33345495فعالبهشتی
   179ولیعصرسمنان / سمنانکد مرکز: 3323مسئول مرکز: محمدرضا غازیآدرس: بلوار میرزای شیرازی-جنب مدرسه هراتیتلفن: 33348830 - 023نمابر: 33360218فعالولیعصر
   180امام شاهرودسمنان / شاهرودکد مرکز: 3315مسئول مرکز: مهدی گلشنآدرس: شاهرود خیابان امام تلفن: 32223093 - 023نمابر: 32222398فعالامام شاهرود