• شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   181شاهرودسمنان / شاهرودکد مرکز: 3316مسئول مرکز: مجید شجاعیآدرس: شاهرود خیابان تهران جنب صندوق اسلامتلفن: 32242099 - 023نمابر: 32246990فعالشاهرود
   182گرمسارسمنان / گرمسارکد مرکز: 3320مسئول مرکز: محمد خالقیآدرس: گرمسار میدان امام خمینیتلفن: 34243835 - 023نمابر: 34223069فعالگرمسار
   183زابلسیستان و بلوچستان / زابلکد مرکز: 1414مسئول مرکز: محمدتوکلی الکنآدرس: زابل -خیابان امام خمینی-امام خمینی20تلفن: 32231178 - 054نمابر: 32231180فعالزابل
   184زاهدانسیستان و بلوچستان / زاهدانکد مرکز: 1410مسئول مرکز: محمود آتش خواجه احمدآدرس: زاهدان خیابان امام خمینی تقاطع آزادیتلفن: 33238848 - 054نمابر: 33212176فعالزاهدان
   185امیرالمومنینسیستان و بلوچستان / زاهدانکد مرکز: 1411مسئول مرکز: محمد ابراهیمیتلفن: 33218072 - 054نمابر: 33218074فعالامیرالمومنین
   186چابهارسیستان و بلوچستان / چابهارکد مرکز: 1412مسئول مرکز: مبین ریگی نژادشورکیآدرس: چابهار بلوار امام خمینی نبش خیابان فردوسی پاساژ برادران دوستخواهتلفن: 35321704 - 054نمابر: 35320523فعالچابهار
   187آبادهفارس / آبادهکد مرکز: 620مسئول مرکز: مرتضی قلی الیاسیآدرس: خیابان امام خمینیتلفن: 44348483 - 071نمابر: 44349493فعالآباده
   188ارتشفارس / ارتشکد مرکز: 621مسئول مرکز: مهدی جوانمردی حقیقی فردآدرس: خیابان شهید صراف (فلکه ارتش)تلفن: 38317301 - 071نمابر: 38311949فعالارتش
   189اردفارس / اردکد مرکز: 622مسئول مرکز: علینقی طاهریآدرس: گراش-خیابان انقلاب اسلامیتلفن: 52493060 - 071نمابر: 52493060فعالارد
   190اقلیدفارس / اقلیدکد مرکز: 617مسئول مرکز: علی خواجه اقلیدیآدرس: خیابان امام تلفن: 44531577 - 071نمابر: 44531577فعالاقلید
   191اوزفارس / اوزکد مرکز: 626مسئول مرکز: هادی ماندگاریانآدرس: خیابان شهید بهشتی- جنب پاساژ زارعتلفن: 52518362 - 071نمابر: 52518361فعالاوز
   192جهرمفارس / جهرمکد مرکز: 615مسئول مرکز: سید ابوالحسن مساوات جهرمیآدرس: جهرم میدان شهداء- جنب مسجد بازارتلفن: 54227873 - 071نمابر: 54227875فعالجهرم
   193فرصتفارس / جهرمکد مرکز: 637مسئول مرکز: محمد جعفر کلوانیآدرس: جهرم - خیابان فرصت جنوبیتلفن: 54226928 - 071نمابر: 54234100فعالفرصت
   194مصلیفارس / جهرمکد مرکز: 645مسئول مرکز: مجتبی قناعتیانآدرس: میدان ولایت(ضلع جنوب غربی)تلفن: 54332620 - 071نمابر: 54344920فعالمصلی
   195خنجفارس / خنجکد مرکز: 633مسئول مرکز: حسن علی احمدیآدرس: خیابان امام، چهار راه گروهانتلفن: 52627044 - 071نمابر: 52627043فعالخنج
   196انقلابفارس / دارابکد مرکز: 625مسئول مرکز: سید حمید صدریآدرس: خیابان 22 بهمن نرسیده به میدان انقلابتلفن: 53541837 - 071نمابر: 53548151فعالانقلاب
   197دارابفارس / دارابکد مرکز: 634مسئول مرکز: مرتضی دریابرآدرس: خیابان نسابه ،چهارراه نسابه(باغ بنفشه سابق)تلفن: 53528385 - 071نمابر: 53527030فعالداراب
   198زرقانفارس / زرقانکد مرکز: 635مسئول مرکز: مهدی اسلامیآدرس: میدان امام خمینیتلفن: 32629389 - 071نمابر: 32622919فعالزرقان
   199پاسدارانفارس / شیرازکد مرکز: 601مسئول مرکز: سید حسن عطاریانآدرس: بلوار پاسداران روبروی خیابان شهید آقاییتلفن: 38328980 - 071نمابر: 38328982فعالپاسداران
   200ملا صدرافارس / شیرازکد مرکز: 602مسئول مرکز: مجید توتونچیآدرس: چهار راه ملاصدرا- ابتدای رحمت آبادتلفن: 36269885 - 071نمابر: 36274985فعالملا صدرا