• شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :
   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :
  • شعبه
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   321بازارگیلان / رشتکد مرکز: 1002مسئول مرکز: مجید اکبریآدرس: رشت-اول خیابان شریعتی- دهنه بازارتلفن: 33262680 - 013نمابر: 33262682فعالبازار
   322منظریهگیلان / رشتکد مرکز: 1016مسئول مرکز: محمدرضا بخت جوآدرس: رشت- بلوار منظریه نبش کوچه کیوانتلفن: 33600233 - 013نمابر: 33663063فعالمنظریه
   323تختیگیلان / رشتکد مرکز: 1021مسئول مرکز: مهدی یاری پور فومنیآدرس: رشت- خیابان تختی -نبش کوچه شهیده زهرا دقیقی خداشهری(بهارانه یک)تلفن: 33110307 - 013نمابر: 33115785فعالتختی
   324گلسارگیلان / رشتکد مرکز: 1034مسئول مرکز: عطاءاله خیریآدرس: رشت- گلسار نبش خیابان 114تلفن: 33756889 - 013نمابر: 33756888فعالگلسار
   325بیستونگیلان / رشتکد مرکز: 1035مسئول مرکز: پرویز گیلکیآدرس: رشت خیابان بیستون نبش کوچه نوریتلفن: 33552923 - 013نمابر: 33503746فعالبیستون
   326معلمگیلان / رشتکد مرکز: 1041مسئول مرکز: افشید زرسازکارآدرس: رشت- خیابان سعدی بلوار معلم نرسیده به استانداریتلفن: 33261984 - 013نمابر: 33245716فعالمعلم
   327شهید بهشتیگیلان / رشتکد مرکز: 1042مسئول مرکز: -آدرس: رشت- بلوار شهید بهشتی-روبروی سه راه الکتریکتلفن: 33440052 - 013نمابر: 33440662فعالشهید بهشتی
   328رودسرگیلان / رودسرکد مرکز: 1024مسئول مرکز: اسمعیل رضایی کنگاچرآدرس: رودسر- میدان شهرداری-اول خیابان انقلابتلفن: 42615220 - 013نمابر: 42618113فعالرودسر
   329صومعه سراگیلان / صومعه سراکد مرکز: 1028مسئول مرکز: محمدعلی قویدستآدرس: صومعه سرا- اول خیابان سردار جنگلتلفن: 44337850 - 013نمابر: 44336322فعالصومعه سرا
   330فومنگیلان / فومنکد مرکز: 1031مسئول مرکز: پرویز حقیقی جاویدآدرس: فومن- خیابان امام خمینی-جنب بانک رفاه کارگرانتلفن: 34735663 - 013نمابر: 34733880فعالفومن
   331کاشفگیلان / لاهیجانکد مرکز: 1027مسئول مرکز: محسن ملکیآدرس: لاهیجان- خیابان کاشف شرقی تلفن: 42240610 - 013نمابر: 42231030فعالکاشف
   332لاهیجانگیلان / لاهیجانکد مرکز: 1036مسئول مرکز: جم پور علی اکبر خواه مالفجانیآدرس: لاهیجان- میدان شهدا نبش ورودی خیابان شهدا جنب داروخانه شفاتلفن: 42342715 - 013نمابر: 42342617فعاللاهیجان
   333لنگرودگیلان / لنگرودکد مرکز: 1038مسئول مرکز: محمد صادقی چهاردهآدرس: لنگرود- خیابان امام خمینی نبش سه راه جاده چمخالهتلفن: 42550153 - 013نمابر: 42520087فعاللنگرود
   334ماسالگیلان / ماسالکد مرکز: 1039مسئول مرکز: سراج اله یحیی نیاآدرس: ماسال- خیابان انقلابتلفن: 44662057 - 013نمابر: 44667543فعالماسال