•    
    • از سوي پورسعيد صورت گرفت؛
     جلسه معارفه مدير امور منابع انساني و آموزش بانك ايران زمين با حضور مديرعامل، رئيس هيئت مديره، عضو هيئت مديره ، اعضاي هيات عامل و مديران ستادي در ساختمان مركزي اين بانك برگزار شد.
     در راستاي تقدير از مشتريان ارزنده توسط مدير استاني بانك ايران زمين انجام شد:
     جلسه اي مشترك با حضور خواجوئي مديريت شعب استان كرمان و مديرعامل شركت خدمات صنعتي اين استان تشكيل شد.
     با حضور مديريت شعب استان فارس برگزارشد:
     جلسه مديريت شعب استان هاي فارس، بوشهر، كهكيلويه و بويراحمد با حضور مسئولين شركت فن آوا، محمود زارع ملكي معاونت عملياتي شركت، مسعود اشتري مدير بازرسي و نظارت و هوشمند نماينده اين شركت در استان ...
     همايش سراسري پياده روي خانوادگي كاركنان بانك استان زنجان با حضور مديران و جمع كثيري از كاركنان و اعضاء خانواده ايشان برگزار شد.
     نمايندگان منتخب شعب استان هاي اصفهان، قم، مركزي و چهارمحال و بختياري در نخستين آزمون جامع پولشويي شركت كردند.
     به ميزباني مديريت شعب استان خراسان جنوبي بانك ايران زمين انجام شد:
     كميسيون كارشناسان حقوقي و اعتباري سيستم بانكي استان خراسان جنوبي در ساختمان مديريت شعب بانك ايران زمين برگزار شد.
     توسط مديريت شعب استان خراسان جنوبي صورت گرفت:
     كاركنان مديريت شعب استان خراسان حنوبي بانك ايران زمين در مسابقات پرس سينه و ددليفت قهرماني باشگاه هاي شرق كشور با كسب مدال طلا ي اين دوره از مسابقات خوش درخشيدند.
     در جلسه كميسيون هماهنگي مديران بانك ها به ميزباني بانك ايران زمين اعلام شد:
     جلسه كميسيون مديران شبكه بانكي استان خراسان جنوبي به ميزباني بانك ايران زمين با حضور مديران بانكهاي استان و مدير كل دادگستري استان در محل سالن كنفرانس مديريت شعب اين استان تشكيل شد.
     در هفتمين گردهمايي روساي موفق شعب بانك‌هاي كشور انجام شد؛
     در هفتمين گردهمايي روساي موفق شعب بانك‌هاي كشور كه با شعار «كنترل‌هاي داخلي-بهبود عملكرد» شعب برگزار شد، سه تن از روساي شعب موفق بانك ايران زمين توسط موسسه عالي آموزش بانكداري ايران تجليل شدند.