• اخبار
   به اطلاع می رساند پذیره نویسی سهام ناشی از حق تقدم های استفاده نشده بانک ایران زمین به تعداد 1,481,706,924 سهم از روز شنبه مورخ 1391/04/03 آغاز و تا پایان وقت اداری روز یکشنبه مورخ 1391/04/25 به مدت ...
   به اطلاع سهامداران می رساند، زمان برگزاری مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین از روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 به روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 ساعت 18 تغییر یافته است.
   به اطلاع سهامداران می رساند، زمان برگزاری مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، از روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 به روز یکشنبه مورخ 1392/04/30 ساعت 17 ...
   مجمع عمومی فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام)، رأس ساعت 15 روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 در محل "سالن تلاش، مجموعه فرهنگی ورزشی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی" واقع در تهران، ...
   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 30 اسفند ماه 1391، رأس ساعت 16 روز سه شنبه مورخ 28 خرداد ماه 1392 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار ...
   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیئت مدیره بانک، رأس ساعت 15 روز چهارشنبه 25 اردیبهشت 1392 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار و ...
   به استحضار سهامداران محترم می رساند، جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین در روز یکشنبه مورخ 1391/12/20 لغو و به زمان دیگری موکول شده که متعاقباً اعلام خواهد شد.
   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای انتخاب اعضای هیأت مدیره بانک، رأس ساعت 15 روز یکشنبه مورخ 20 اسفندماه 1391 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار ...
   به اطلاع سهامداران محترم می رساند، سهامدارانی که از حق تقدم سهام خود در مهلت مقرر در سال گذشته استفاده ننموده اند، می توانند طبق برنامه زمان بندی اعلام شده مانده وجه حاصل از فروش حق تقدم سهام خود را ...
   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1390، رأس ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 28 تیر ماه 1391 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی، ورزشی وزارت تعاون، کار ...