•    
    • رئيس هيأت مديره بانك ايران زمين تاكيد كرد‎:
     رئيس هيات مديره بانك ايران زمين در مراسم افتتاحيه آموزش مجازي سراسري كاركنان گفت: بايد ‏زيرساخت‌هاي لازم را در بانك تقويت كنيم تا پرسنل با حضور در ميدان و آموزش‌هاي لازم به استانداردهاي ‏منطقي برسند ...
     همايش مديريت پيگيري و وصول مطالبات با حضور مديرعامل، اعضاي هيئت مديره، با هدف تبيين راهبردها و راهكارهاي عملي و بررسي آئين نامه وصول مطالبات، در سالن همايش‌هاي ستاد مركزي برگزار شد.