• سیستم مبدل ارز
      جهت تبدیل ارز در تاریخ مشخص مبلغ مورد نظر خود را وارد نموده ، سپس ارز مبدا و مقصد را انتخاب و بر روی دکمه "محاسبه" کلیک نمایید.
      مقدار

      > ارز مبدا (نرخ خرید)

      > ارز مقصد(نرخ فروش )

      در تاریخ