•    
    • پيگيري درخواست ها
     کد پيگيري:  *
     کد امنيتي:  *
    • بانك ايران زمين
     آدرس :تهران، بلوار ميرداماد، نبش خيابان شمس تبريزي شمالي، پلاك 187
     کد پستی :1919913853
     تلفن :021-26401560-70***021-24750
     فاکس :02126401569
     رایانامه :info@izmail.ir

     تماس مستقيم با مركز تماس :

    • ارتباط با پست هاي سازماني
       كارشناس نرم افزار
     مسئول :كارشناس نرم افزار
     تلفن :-
       Software Enginee
     مسئول :Software Engineer