•  
  • واحدهای سازمانی
    افزودن واحد سازمانی جدید
   ردیف عنوان رایانامه تلفن فکس تعداد پیام عملیات
   1 روابط عمومی 021-26401556 ، 021-26401531 411
   2 اداره مرکزی 021-26401560-68 ، 021-26401570-77 173
   3 امور سهام 021-26401571-73/02126401560-68 73
   4 ارتباط مستقیم با مدیر عامل modiramel@izmail.ir 998
   5 صدای مشتریان بانک ایران زمین 204
   6 صدای مشتری 021-24809 5