•  
  • واحدهای سازمانی
    افزودن واحد سازمانی جدید
   ردیف عنوان رایانامه تلفن فکس تعداد پیام عملیات
   1 روابط عمومی 021-26401556 ، 021-26401531 442
   2 اداره مرکزی 021-26401560-68 ، 021-26401570-77 186
   3 امور سهام 021-26401571-73/02126401560-68 75
   4 ارتباط مستقیم با مدیر عامل modiramel@izmail.ir 1072
   5 صدای مشتریان بانک ایران زمین 223
   6 صدای مشتری 021-24809 13
   7 آموزش 2