•    
    • ليست نظرسنجي‌ها

    • نظر سنجي
     عنوان: نظر سنجي
     كاربر: كاربر ناشناس     مشتري گرامي

     با سلام ، در راستاي ارج نهادن به خواسته ها و انتظارات شما و همچنين ارتقاي سطي كيفي و محتواي مطالب وب سايت بانك ايران زمين در نظر داريم با بررسي اين پرسشنامه خدمت رساني بهتر و بيشتر را به شما مشتريان گرامي تحقق بخشيم.

     ضمن تشكر از همكاري شما خواهشمنديم در هنگام پاسخ دادن ، دقت و صراحت لازم را مبذول فرماييد.

      


     رديف سوال
     1 جنسيت     2 سن :


     3 تحصيلات:     4 پست الكترونيك :

     5 ميزان رضايتمندي كلي شما از خدمات بانك در چه حد است ؟

     6 تنوع خدمات بانكي و خدمات الكترونيك بانك را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

     7 اطلاع رساني بانك در مورد خدمات بانكي در چه حدي است ؟

     8 نحوه دسترسي به اطلاعات و جستجوي آنها چگونه است ؟

     9 سهولت دسترسي به شعب بانك را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

     10 محيط داخلي ، چيدمان دكور و امكانات رفاهي داخلي شعب مناسب است ؟

     11 نماي خارجي شعب بانك تا چه ميزان از زيبايي برخوردار است ؟

     12 سرعت و دقت كاركنان به درخواسته هاي شما در چه حدي ارزيابي مي شود ؟

     13 نحوه برخورد كاركنان با مشتريان چگونه است ؟

     14 رازداري و حفظ اسرار مشتريان توسط كاركنان بانك چگونه است ؟

     15 ارزيابي شما از پوشش و ظاهر كاركنان چگونه است ؟

     16 ارزيابي شما از ساختار گرافيكي وب سايت بانك ازلحاظ زيبايي و جذابيت چگونه مي‌باشد؟

     17 نحوه ارائه مطالب و محتواي وب سايت بانك را چگونه ارزيابي مي كنيد ؟

     18 تا چه حد محتويات سايت بانك ، دربر آورده شدن نيازهايتان موثر است ؟

     19 ميزان رضايت كلي شما از وب سايت بانك چگونه است ؟

     20 پيشنهادات و انتقادات شما براي بهبود ارائه خدمات توسط بانك چيست ؟