•  
  • اخبار و اطلاعیه
   بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 95/04/31، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 94/12/29، رأس ساعت 10 روز پنجشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1395 در محل هتل بزرگ ...
   مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 94/12/29 شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) در تاریخ 95/04/31 باتوجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران حاضر، رسمیت نیافت و تشکیل آن به نوبت دوم موکول گردید.
   مجمع عمومی عادی سالانه بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) برای سال مالی منتهی به 29 اسفند ماه 1394، رأس ساعت 15:00 روز پنجشنبه مورخ 31 تیر ماه 1395 در محل سالن تلاش مجموعه فرهنگی-ورزشی وزارت تعاون، کار ...
   جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1393/12/29 در ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 1394/11/28 تشکیل شد.
   بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 94/04/31، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 93/12/29، رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 28 بهمن ماه 1394 در محل هتل ...
   به اطلاع می رساند مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) بانک ایران زمین برای سال مالی منتهی به 1393/12/29، در روز چهارشنبه مورخ ۹۴/۱۰/۳۰ تشکیل نمی شود.
   بدلیل به حد نصاب نرسیدن مجمع عمومی عادی سالانه مورخ 94/04/31، مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده (نوبت دوم) برای سال مالی منتهی به 93/12/29، رأس ساعت 14 روز چهارشنبه مورخ 30 دی ماه 1394 در محل هتل بزرگ ...
   جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین (شرکت سهامی عام) با دستور جلسه انتخاب اعضاء اصلی و علی البدل هیئت مدیره در ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 1394/09/25 تشکیل شد.
   مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک ایران زمین برای انتخاب اعضای هیئت مدیره، رأس ساعت 14:30 روز چهارشنبه مورخ 25 آذرماه 1394 در محل هتل بزرگ تهران به آدرس تهران، خیابان ولیعصر، نبش خیابان شهید مطهری ...
   مجمع عمومی عادی سالیانه سال مالی منتهی به 93/12/29 شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) در تاریخ 94/04/31 باتوجه به عدم احراز حد نصاب سهامداران حاضر، رسمیت نیافت و تشکیل آن به نوبت دوم موکول گردید.