•    
    • ليست سوالات دسته سهامداران
    • سوالات و پاسخ هاي مربوطه
     1: كد معاملاتي چيست و نحوه دريافت آن چگونه است؟

     دادوستد در سيستم معاملات از طريق كد معاملاتي صورت مي‌گيرد. كد معاملاتي، كد ثابتي است كه از طريق آن سرمايه‌گذار در سيستم معاملات شناسايي مي‌شود. اين كد كه براساس مشخصات فردي سرمايه‌گذار ايجاد شده است، متشكل از سه حرف اول نام خانوادگي فرد سرمايه‌گذار و يك عدد پنج رقمي است كه به صورت اتوماتيك توسط سيستم رايانه‌اي مشخص مي‌شود. لذا خريد و فروش اوراق بهادار مشروط به دريافت كد معاملاتي است كه اين امر از طريق كارگزار و با ارائة مستندات شناسايي سرمايه‌گذار نظير شناسنامه و كد ملي امكان‌پذير است. دريافت كد معاملاتي براي اشخاص حقوقي (شركت‌ها) مستلزم ارائة اساسنامه و روزنامة رسمي شركت مي باشد.

     2: خريد و فروش سهام به چه شكل انجام مي شود؟
     خريدوفروش سهام در بورس بوسيلة كارگزاران و از طريق سيستم رايانه‌اي انجام مي‌شود. به اين ترتيب كه كارگزاران به وكالت از سهامداران سفارشات خريدوفروش را وارد سيستم معاملات مي‌كنند. معاملات در سيستم براساس روش حراج دو طرفه انجام مي‌شود. يعني نوبت‌هاي خريد براساس قيمت‌هاي بيشتر در هر لحظه و نوبت‌هاي فروش براساس كمترين قيمت در هر لحظه مرتب مي‌شوند و هر زمان كه بهترين قيمت خريد و بهترين قيمت فروش برابر شد معامله بر روي سهام انجام مي‌شود.
     خريدار سهام براي خريد بايد به يكي از كارگزاريهاي بورس مراجعه و از كارگزار تقاضاي فرم درخواست خريد كند. كارگزار فرمي را در اختيار او قرار ميدهد و او علاوه بر تكميل فرم بايد مبلغي را كه ميخواهد سرمايهگذاري كند به حساب كارگزار واريز و فيش آن را به همراه فرم تكميل شده تحويل كارگزار نمايد و رسيد بگيرد. طي زمان معيني، پس از آماده شدن اوراق سهام، مشتري با تحويل رسيد قبلي به كارگزار اوراق سهام خود را دريافت ميدارد. علاوه بر خريد حضوري، اشخاص ميتوانند از طريق اينترنت نيز اقدام به خريد كنند و پس از انجام هر عمليات پرينت آن را به عنوان رسيد دريافت نمايند. در فرم درخواست خريد، مواردي از قبيل مشخصات خريدار، تعداد سهام مورد تقاضا، مبلغ سرمايهگذاري و... گنجانده شده است. از جمله مواردي كه خريدار در فرم درخواست خريد بايد مشخص كند قيمت و نوع سهم مورد نظر خود ميباشد. براي اين كار، خريدار چند راه در پيشرو دارد:
     ·         راه اول اين كه خريدار، چون اطلاع چنداني از سهام و اوراق موجود در بورس ندارد، مبلغي را كه ميخواهد در بورس سرمايهگذاري كند در اختيار كارگزار ميگذارد و از او ميخواهد كه به انتخاب خودش بهترين سهام را براي او خريداري كند، ضمن آن كه ميتواند اولويتهاي مورد نظر خود را به كارگزار اطلاع دهد.
     ·         راه دوم اين است كه خريدار، اگر خريد سهام خاصي را در نظر دارد آن را به كارگزار ميگويد، مثلاً ميگويد "اگر سهام فلان كارخانه عرضه شد براي من خريداري كنيد." در اين حالت، چون قيمت سهم توسط خريدار اعلام نشده است كارگزار اختيار دارد كه به هر قيمتي كه سهم مورد نظر مشتري عرضه شد آن را خريداري نمايد. لازم به ذكر است كه كارگزاران غالباً مسئوليتپذيري و تعهد اخلاقي لازم را دارند و سعي ميكنند به بهترين قيمت ممكن سهام مورد نظر مشتري را براي او خريداري نمايند. در هر صورت كارگزار اطلاعات مشورتي خود را در اختيار خريدار قرار ميدهد و در تصميمگيري و انتخاب به او كمك ميكند.
     ·         و بالاخره راه سوم خريد سهام اين است كه خريدار از كارگزار تقاضاي خريد سهم معيني را با قيمت معين ميكند و كارگزار نيز مطابق درخواست مشتري اقدام به خريد مينمايد.
      
     براي فروش سهام نيز، همچون خريد، فروشنده بايد به كارگزار مراجعه و فرم درخواست فروش را تكميل كند. براي اين كار فروشنده دو راه در پيش رو دارد:
     ·         راه اول اين كه به كارگزار اختيار ميدهد تا سهامش را به قيمت بازار بفروشد؛ در اين حالت كارگزار موظف است تا سهام مشتري را به بالاترين قيمت پيشنهادي روز بفروشد.
     ·         راه دوم اين كه فروشنده در فرم فروش قيد ميكند چنانچه قيمت سهام او در بورس تا حد معيني افزايش يافت اقدام به فروش كند. به عنوان مثال به كارگزار ميگويد كه هر سهم او را زير قيمت 200 تومان نفروشد. در اين صورت كارگزار منتظر ميماند تا قيمت سهم به حد مورد نظر برسد و سپس اقدام به فروش ميكند. بديهي است كه در اين صورت نيز كارگزار مشاورهي لازم را به فروشنده ميدهد. به عنوان مثال اگر قيمت پيشنهادي فروشنده پايينتر از قيمت روز بازار باشد ولي خودش نداند، كارگزار او را راهنمايي ميكند و به وي يادآور ميشود كه ميتوان سهم را به قيمت بالاتر نيز فروخت و بالعكس اگر قيمت پيشنهادي مشتري بالا باشد به او يادآور ميشود كه در اين قيمت امكان فروش سهم وجود ندارد.
     3: قيمت بازار چيست؟

     قيمتي است كه براساس آن سهم در بورس اوراق بهادار  يا فرابورس مورد معامله قرار مي‌گيرد.

     4: P/E به چه معناست؟

     معياري است كه درآمد سالانه يك سهم را با قيمت بازار آن مقايسه مي‌كند و از تقسيم قيمت بازار به درآمد يك سهم (EPS) بدست مي‌آيد.

     5: منظور از تعديل EPS چيست؟

     مديران شركت‌ها در ابتداي سال مالي با توجه به چشم‌انداز فعاليت‌هاي شركت،EPS  معيني را پيش‌بيني و اعلام مي‌كنند. اما در طي سال با توجه به روند فعاليت ممكن است تغيير و اصلاح درEPS  اعلام شده ضروري به نظر برسد و براساس عملكرد شركتEPS  جديدي اعلام شود. به اين تغيير تعديلEPS  گفته مي‌شود كه مي تواند مثبت يا منفي باشد.

     6: در چه شرايطي نماد يك شركت توسط بورس متوقف مي شود؟

     در صورت وقوع هر يك از موارد زير نماد شركت متوقف مي‌شود:

     ·         هنگام برگزاري مجامع عمومي
     ·         تغيير محل شركت
     ·         تعديل EPS
     ·         افزايش سرمايه
     ·         تعيين اعضاي هيئت مديره
     ·         عدم ارائه اطلاعات شفاف به بورس
     7: پرتفوي (سبد سهام بورس) چيست؟

     شامل مجموعه‌اي از سهام شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس مي‌باشد. بازار سهام داراي ويژگيهايي است كه از آن جمله ميتوان به بالا و پايين رفتن قيمتها، ريسك و يا خطر افت شديد قيمتها اشاره كرد. از آنجا كه به طور معمول و در طي زمان قيمت برخي سهام افزايش و قيمت برخي كاهش مييابد، براي در امان ماندن از خطر كاهش قيمت سهام خريداري شده، خبرگان بازار توصيه ميكنند كه خريداران بهتر است سبدي از سهام خريداري كنند و از خريدن يك نوع سهم پرهيز نمايند؛ چرا كه وقتي سهامدار سرمايهي خود را به سهام متعدد و متنوعي اختصاص ميدهد پايين آمدن احتمالي قيمت برخي از اين سهام از طريق بالا رفتن قيمت برخي ديگر از سهام موجود در سبد جبران ميشود و در اين صورت سرمايهگذار ميتواند به راحتي خطر احتمالي كاهش قيمتها را رفع كند.

     8: اصلاح مشخصات سهامداران چيست و به چه صورت انجام مي شود؟

     براي سهامداراني كه مشخصات شناسنامه اي (در مورد سهامداران حقوقي مشخصات ثبتي) آنان با مشخصات موجود در "گواهينامه هاي نقل و انتقال سهام" آن ها يا "سامانه رايانه اي معاملات بورس اوراق بهادار" مغايرت دارد، بايد مشخصات خود را در سامانه بورس اصلاح نمايند؛ زيرا اين سهامداران تا هنگامي كه مشخصاتشان اصلاح نشود، قادر به خريد و فروش سهام در "سامانه رايانه اي معاملات بورس اوراق بهادار" نيستند. منظور از مشخصات شناسنامه اي، نام، نام خانوادگي، نام پدر، محل صدور شناسنامه، شماره شناسنامه، سري و شماره سريال شناسنامه، سال تولد، جنسيت و كد ملي (و در مورد سهامداران حقوقي مشخصات ثبتي شامل نام كامل شركت، نوع شركت، محل و شماره ثبت شركت) است.

     مدارك لازم:
     ·          اصل شناسنامه و تصوير آن
     ·         اصل كارت ملي و تصوير آن
     ·          اصل گواهينامه نقل و انتقال سهام سپرده يا برگه سهام غيرسپرده و تصوير آن
     سهامداران جهت اصلاح مشخصات مي توانند به مبادي زير مراجعه كنند:
     ·          شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" جهت اصلاح مشخصات در تمامي شركت هاي پذيرفته شده در بورس
     ·         شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار كه سهامداران در آنها صاحب سهام مي باشند.
     ·         كارگزاري ها
     ·         بورسهاي منطقه اي
     هر يك از مبادي دوم تا چهارم، مشخصات صحيح شناسنامه اي و مشخصات غلط "گواهينامه هاي نقل و انتقال سهام" و كد سهامداري غلط را در قالبي كه شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه"  تعيين كرده است به همراه تصوير شناسنامه، تصوير كارت ملي و تصوير گواهينامه نقل و انتقال سهام تأييد شده توسط مبدأ براي واحد انتقالات و اصلاحات شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" مي فرستد. در واحد انتقالات و اصلاحات اگر اصلاح مشخصات بلامانع ارزيابي شود، بعد از طي مراحل اداري عمليات انتقال سهام به كد صحيح (كه بر اساس مشخصات شناسنامه اي صحيح ايجاد مي شود) در "سامانه رايانه اي معاملات بورس اوراق بهادار" صورت مي پذيرد و گواهينامه نقل و انتقال سهام با كد سهام داري جديد چاپ مي شود. بعد از آن سهامدار مي تواند با مراجعه به شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه"، شركتهاي بورسي، كارگزاري ها يا بورسهاي منطقه اي (هر مبدا كه درخواست كرده اند)، گواهينامه نقل و انتقال سهام جديد را دريافت كند.
     9: انتقال دارايي سهام متوفي به چه صورت انجام مي شود؟

     طي عمليات انتقال قهري سهام، سهام متوفي، بر اساس گواهي حصر وراثت، به وراث وي انتقال مي يابد و "گواهينامه هاي نقل و انتقال سهام" وراث چاپ مي شود.

     مدارك لازم:
     ·          اصل برگه انحصار وراثت و تصوير آن
     ·         اصل شناسنامه تمام وراث و تصاوير آن ها
     ·         اصل برگه واريز ماليات بر ارث و تصوير آن
     ·         اصل گواهي فوت متوفي و تصوير آن
     ·         اصل گواهينامه نقل و انتقال سهام متوفي و تصوير آن
     ·         اصل وكالتنامه و تصوير آن (در صورتي كه وراث يكي از ورثه را به عنوان وكيل انتخاب كرده باشند).
     نماينده وراث به همراه مدارك فوق به شركتهاي بورسي (كه متوفي در آن ها صاحب سهام بوده است- وراث مي توانند ابتدا از شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" تقاضاي صدور وضعيت دارايي متوفي را بنمايند تا از دارايي وي اطمينان حاصل كنند) مراجعه مي كند. ضمن بررسي مدارك توسط شركت بورسي، سهم الارث هر يك از وراث طبق برگه انحصار وراثت محاسبه مي شود و در فرم هاي خاصي براي شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" ارسال مي گردد. در واحد انتقالات و اصلاحات شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" صحت تعداد سهام تعلق گرفته به هر وارث طبق برگه حصر وراثت بررسي و در صورت تأييد عمليات انتقال سهام براي هر يك از وراث در امور خدمات رايانه اي صورت مي گيرد و گواهينامه نقل و انتقال سهام براي هر وارث چاپ مي شود. وراث با مدرك شناسايي معتبر به شركت هاي بورسي مراجعه و گواهينامه نقل و انتقال سهام خود را دريافت مي كنند.
     تذكر1: اگر وراث يكي از ورثه را به عنوان وكيل خود در اين امر معرفي كرده باشند، سهام متوفي بين وراث تقسيم نمي شود و تمام سهام به وكيل انتقال مي يابد.
     تذكر2: وكيل قانوني وراث، جهت تأييد وكالتنامه، بايد ظرف 10 روز از تسليم تقاضاي تقسيم ارث، به همراه اصل وكالتنامه و مدرك شناسايي معتبر به واحد انتقالات و اصلاحات شركت "سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه" مراجعه كند. در غير اين صورت، سهام مطابق حكم انحصار وراثت بين وراث تقسيم مي گردد.
     تذكر3: اگر وكيل وراث ساكن يكي از شهرها غير از تهران باشد، مي تواند جهت تأييد وكالتنامه به اداره حقوقي بورسهاي منطقه اي مستقر در مناطق 21 گانه مراجعه كند.
     10: سال مالي بانك چه زماني است؟

     سال مالي بانك پايان اسفند ماه هرسال مي باشد.

     برگشت به بالا