• درباره بانک
  • مدیران / مدیریت شعب استانها
  • روسای ادارات   آقای ابراهیم کسنویه

   آقای اصغرامیرشکری
   رئیس اداره پشتیبانی

   رئیس اداره آموزش


   آقای علیرضا میرزایی

   آقای حسن خدادادزاده
   رئیس اداره حفاظت و انتظامات

   رئیس اداره خزانه داری


   آقای محمود طیبان

   آقای محمد حسین حاجی زکی
   رئیس اداره پیگیری و وصول مطالبات

   رئیس اداره نظارت بر اعتبارات


   آقای احمد ایرجی زاده

   آقای مجید بیات
   رئیس اداره بانکداری مجازی

   رئیس اداره توسعه نرم افزار

   آقای رضا عابدینی

   آقای حمیدرضا ابوالفتحی
   رئیس اداره مهندسی و املاک

   رئیس اداره آمار و اطلاعات اعتباری


   آقای علی گلشنیان

   آقای سید یوسف شمسی
   رئیس اداره سرمایه انسانی

   رئیس اداره حسابداری مدیریت، مدیریت بودجه و گزارش ها


   آقای محسن آشفته پور

   آقای محمود ساوسی
   رئیس اداره حسابداری مالی

   رئیس اداره کارت و شبکه پرداخت


   آقای شهرام سامت

   آقای مجید امیدی نژاد
   رئیس اداره امنیت اطلاعات

   رئیس اداره بازرسی اجرائی و عملیاتی


   آقای سید مهدی دبیری

   آقای مسعود غیاثی فرامرز
   رئیس اداره تطبیق با قوانین و مقررات

   رئیس اداره پیگیری و دعاوی


   خانم کیمیا روحانی

   خانم عطیه کیان راد
   رئیس اداره فرآیندها و بهبود روش ها

   رئیس اداره پایگاه داده ها


   آقای نادر زمانی

   خانم مهستی نعیمی
   رئیس اداره شبکه و سخت افزار

   رئیس اداره خدمات حقوقی، قراردادها و استعلامات


   آقای حسین ضیاپوریان

   آقای رحیم قسیمی
   رئیس اداره کنترل و نظارت سیستمی

   رئیس اداره پشتیبانی نرم افزار


   آقای شاهین میرزائی

   آقای مجتبی مظلوم
   رئیس اداره طراحی خدمات / محصول

   رئیس اداره اموال تملیکی


   آقای هادی یاوری

   آقای علی قاسمی
   رئیس اداره مبارزه با پولشویی

   رئیس اداره بانکداری شرکتی


   آقای قاسم رئیسی

   آقای کوروش ملک محمدی
   رئیس اداره ریسک

   رئیس اداره حسابرسی داخلی


   آقای علیجان محمدی

   آقای ایوب یزدانی انرجان
   رئیس اداره حسابداری ارزی

   رئیس اداره ارزیابی استراتژیک


   آقای حسین سماوات

   آقای علیرضا غیاثی
   رئیس اداره حفاظت فناوری اطلاعات

   رئیس اداره توسعه سرمایه گذاری


   آقای پیمان صالحی

   آقای سید یوسف شمسی
   رئیس اداره حفاظت پرسنلی

   رئیس اداره حسابداری مدیریت، بودجه و گزارشها
   آقای مجید طلایی


   رئیس اداره تحقیقات و مطالعات بازار