• کارت های بانک ایران زمین
    • سامانه های بانکداری مدرن
    • کارت هدیه      دارنده این کارت می تواند از کلیه عملیات بانکی اعم از خرید ، برداشت وجه و ... استفاده نماید شما می توانید با چاپ متن دلخواه این کارت را به دوستان و آشنایان خود به مناسبت های مختلف هدیه دهید.