• کارت های بانک ایران زمین
    • سامانه های بانکداری مدرن
    • کارت خرید

      دارنده این کارت می تواند از کلیه دستگاه های پایانه ای فروش در سراسر ایران نسبت به خرید کالا و کلیه خدمات موجود استفاده کند این کارت می تواند قابل استفاده برای کلیه پرسنل ادارات و شرکتها قرار گیرد.

      کارت خرید