• صدای مشتری
   عنوان :صدای مشتری
   رایانامه :
   تلفن :021-24809
   فکس :
   آدرس :مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین، در راستای ارائه خدمات نوین بانکی راه اندازی شده است.
   این مـرکز با به کارگیری کارشناسان زبده و با استفاده از ابزارهای نوین و با ساختاری مشتری مدار و خدمت محور، ارتباطی دو سویه را با مشتریان محترم برقرار کرده است.
   مرکز ارتباط با مشتریان بانک ایران زمین، شما را در پیگیری کامل و رفع مشکلات احتمالی در استفاده از انواع خدمات بانکی یاری می رساند.