• آئین نامه ایجاد و واگذاری صندوق امانات
   آئین نامه ایجاد و واگذاری صندوق امانات
   معرفی :
   بانک ایران زمین، به منظور ارزش آفرینی هرچه بیشتر برای مشتریان و همچنین ارائه خدمات نوین و تکمیل زنجیره عرضه خدمات شایسته به مشتریان ارجمند، اقدام به راه اندازی صندوق امانات با مجهزترین و ایمن ترین امکانات الکترونیکی نموده است. مشتریان محترم بانک می­توانند اسناد، اوراق و اشیاء ارزشمند خود را که نگهداری آن­ها در خارج از بانک به خاطر خطرات احتمالی از قبیل:حریق، سرقت و ... مواجه می­باشد، در این صندوق­ها نگهداری نمایند.
   الف- تعریف صندوق امانات:
   محلی مطمئن برای حفظ اسناد و اشیای گران قیمت و مجهز به سیستم­های ایمنی ضد حریق و ضد سرقت، که مشتریان می­توانند برای نگهداری از اشیاء قیمتی و یا اوراق مهم خود آن­ها را از بانک اجاره نمایند.
   • هدف:
   ارائه خدمات نوین بانکی به مشتریان و تکمیل زنجیره خدمات قابل ارائه به مشتریان
   • خدمات قابل ارائه:
   مشتری می­ تواند هرگونه اشیاء و اسنادی که مایل باشد، به استثناء اشیاء و اسناد غیر قانونی و غیر متعارف و هرآنچه نگهداری آن از نظر قوانین و مقررات غیر مجاز و یا جرم شناخته می شود، (شامل مواد اشتعال زا، فساد پذیر، اسلحه سرد و گرم، مهمات، مواد مخدر و نظایر آن) را در صندوق مربوط به خود نگهداری نماید.

   د-شرایط واگذاری:

   ماده 1) بانک ایران زمین صندوق اجاره ای با خصوصیات و شرایط ذیل از پیش تعیین شده به مشتری واگذار مینماید، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قانون اهلیت انجام معامله را داشته و دارای هر نوع حساب نزد بانک باشد، می تواند طبق ضوابط از خدمات صندوق های اجاره ای بانک استفاده نماید.

   ماده 2) اجاره صندوق کاملاً شخصی و اسمی بوده و غیرقابل انتقال می باشد. یعنی فقط اجاره کننده می تواند از آن استفاده نماید.

   تبصره 1: مشتری می تواند برای باز کردن صندوق، گذاشتن و برداشتن اشیاء و اسناد و امور دیگر مربوط به صندوق به شخص ثالث وکالت رسمی با تاکید به اختیارات وکیل درخصوص موضوع مورد وکالت بدهد. تصویر مصدق وکالت نامه از مشتری اخذ شده و مراتب وکالت در سوابق و برگ درخواست اجاره صندوق ثبت می شود و نمون امضای وکیل نیز اخذ می گردد. احراز اعتبار وکالت از طریق استعلام از دفترخانه اسناد رسمی و نیز سامانه ثبت احوال جهت احراز هویت و حیات وکیل و موکل میبایست انجام پذیرد.

   تبصره 2: چنانچه مشتری طی یک فقره وکالت نامه به چند نفر وکالت بدهد، بایستی در وکالتنامه تصریح کند که وکلا متفقاً یا منفرداً حق مراجعه و استفاده از محتویات صندوق را دارند و اگر تصریح نشده باشد، وکلا بایستی متفقاً مراجعه نمایند. همچنین درصورت عزل وکیل، مشتری باید مراتب را کتباً و در اسرع وقت به بانک اطلاع دهد.

   تبصره 3: کلیه شرایط و تعهدات و مقرراتی که طبق این آیین نامه برای مشتری پیش بینی شده از طرف وکیل او نیز لازم الرعایه می باشد.

   ماده 3) صندوق اجاره ای در ابعاد مختلف بوده و هر یک به دو قفل مجهز است یک قفل مربوط به مشتری و قفل دیگر مخصوص بانک می باشد. (کلید قفل مشتری در موقع اجاره به وی تحویل می گردد.) صندوق با استفاده از کلید مشتری و کلید بانک توأمان باز می شود. بنابراین بدون کلید مشتری، احدی قادر به باز کردن صندوق نخواهد بود.

   تبصره: اگر در نتیجه عدم مراقبت مشتری کلید وی مفقود شود، مشتری باید فوراً بانک را آگاه سازد تا قفل صندوق با حضور وی تغییر داده شود، مشتری ملزم به پرداخت مبلغی بابت بهای کلید و هزینه تغییر قفل طبق تعرفه بانک است. درصورتیکه بانک ناچار به شکستن قفل صندوق گردد، مشتری می بایست هزینه های مربوط منجمله بهای قفل و کلید و هزینه تعمیر صندوق را طبق تعرفه بانک پرداخت کند.

   ماده 4) مشتری می تواند هرگونه شیئی یا سندی که متناسب با حجم صندوق باشد، (غیر از مواد فساد پذیر، اشتعال زا، مواد منفجره، مواد مخدر و بطور کلی کالاها و اشیاء ممنوعه و امثالهم) در آن بگذارد، چنانچه در نتیجه فساد یا علل دیگر ناشی از محتویات صندوق، به صندوق و خزانه بانک یا همجوار بانک، هرنوع خسارتی از این بابت یا تحت هر عنوان دیگری به بانک وارد شود، مسئولیت آن به عهده مشتری خواهد بود و بانک مسئولیتی نخواهد داشت، چنانچه بنا به هر دلیلی بانک نسبت به پرداخت خسارات مورد نظر اقدام نماید، مشتری متعهد به بازپرداخت ارقام اعلامی بانک می باشد.
   ماده 5) بانک هیچگونه مسئولیتی راجع به محتویات صندوق و زیانهای وارده به آن ندارد.

   تبصره: نظر به اینکه بانک و شرکت بیمه از محتویات صندوق که توسط مشتری اجاره کننده در صندوق قرارداده شده، بی اطلاع می باشد، مضافاٌ به اینکه مراجعات مکرر مشتری به صندوق امکان پذیر است، لذا بیمه محتویات صندوق متعذر می باشد. بانک در این خدمت صرفاٌ محلی را به مشتری اجاره داده است و محتویات صندوق، امانت محسوب نگردیده و مسئولیتی بابت رد امانت وجود نخواهد داشت.

   ماده 6) با توجه به اینکه پس از بسته شدن قفل مشتری، قفل بانک بخودی خود بسته می شود، به مراقبت متصدی صندوق اجاره ای احتیاجی نخواهد بود، لذا مشتری باید مراقبت نماید که پس از خاتمه کار صندوق را قفل نموده و کلید را همراه ببرد، عواقب ناشی از سهل انگاری در قفل کردن درب، یا جاگذاشتن کلید بر روی صندوق به عهده وی می باشد و همچنین درصورتیکه مشتری در مراجعه بعدی مشاهده نماید که صندوق به علت سهل انگاری بازمانده، دلیل بر آن است که در مراجعه قبلی، صندوق را قفل ننموده است. بدیهی است در این مورد هیچگونه ادعایی علیه بانک مسموع نخواهد بود. ضمناً قفل صندوق را می توان با تقاضای مشتری و با پرداخت هزینه مربوط درحضور او تعویض نمود، تعویض قفل منوط به تحویل کلید مشتری بطور سالم به بانک خواهد بود.

   مدت اجاره و تعرفه صندوق اجاره ای

   ماده 7) مدت اجاره صندوق یک سال تمام شمسی از تاریخ انعقاد قرارداد می باشد، تجدید آن برای سنوات بعد، منوط به موافقت بانک خواهد بود. مضافاً برای هر مدت کمتر از یک سال که مشتری بعد از انقضای مدت اجاره از صندوق استفاده کند، برابر اجاره بهای یک سال، طبق تعرفه ای که در آن مقطع رسمیت دارد، دریافت خواهد شد.

   تبصره: چنانچه مشتری پیش از سررسید، صندوق را تخلیه نماید، بقیه مال الاجاره پس داده نخواهد شد.

   ماده 8) اجاره بها و ودیعه سالانه صندوق عند الاقتضاء در هر سال یکبار از طرف بانک تجدیدنظر می گردد و تعرفه مربوط به واحدها ابلاغ خواهد شد.
   اجاره بهای سالانه باید قبلاً پرداخت شود. چنانچه مشتری مایل باشد اجاره صندوق پس از خاتمه مدت تجدید شود، در صورت موافقت بانک با تجدید اجاره، بانک حق دارد اجاره بهای یک سال دیگر را طبق تعرفه ای که در آن موقع رسمیت خواهد داشت، از حساب وی رأساٌ و بدون نیاز به حضور مشتری، در زمان تمدید قرارداد یا پس از آن، با رعایت سایر بندهای این آیین نامه برداشت نماید.

   تبصره1: در صورت تأمین وجه اجاره بهای سالانه و عدم انصراف مشتری از تمدید قرارداد اجاره صندوق، قرارداد مذکور با نظر بانک سالانه تمدید خواهد شد.

   تبصره 2: در صورت عدم پرداخت اجاره بها در موعد مقرر یا عدم تأمین وجه در حساب مربوطه و یا عدم امکان برداشت از حساب به دلایل مختلف منجمله تأمین و توقیف از سوی مراجع قضایی و نظایر آن، مبلغی به علت تأخیر در پرداخت به ذمه مشتری قرار خواهد گرفت که وی متعهد است علاوه بر پرداخت اجاره بها، نسبت به پرداخت وجه التزامی معادل....... درصد طبق تعرفه بانک اقدام نماید و بانک حق دارد علاوه بر اجاره بها، مبلغ مورد تعهد مذکور را نیز مطالبه و یا از موجودی حسابهای مشتری برداشت نماید.

   ماده 10) مشتری باید در زمان انعقاد قرارداد علاوه بر مال الاجاره یکسال، مبلغی به عنوان ودیعه سپرده صندوق بابت (سپرده مال الاجاره، سپرده بهای قفل و کلید و سپرده هزینه های احتمالی) طبق تعرفه به بانک پرداخت نماید. بانک نیز در هر موقع که ضرورت ایجاب کند حق و اختیار دارد بدون انجام هیچگونه تشریفاتی از سپرده مزبور برداشت نموده و بابت هزینه های تودیع نشده صندوق کارسازی نماید، مشتری حق هیچگونه اعتراضی به عمل بانک را نخواهد داشت . ودیعه سپرده صندوق درصورتیکه استفاده نشود و مشتری هیچگونه بدهی به بانک نداشته باشد، در پایان مدت اجاره پس از اخذ کلید صندوق عیناً به مشتری مسترد خواهد شد.

   ماده 11) درصورتیکه مشتری تا ده روز پس از انقضای مدت اجاره با پرداخت اجاره بها، تجدید اجاره ننماید یا شرایط تمدید را از حیث تامین وجوه فراهم نکند یا اینکه صندوق را تخلیه نکرده و کلید آن را تحویل ندهد، بانک حق و اختیار دارد به یکی از طرق ذیل اقدام کند:

   الف) درصورتیکه مشتری در حساب سپرده قرض الحسنه جاری یا پس انداز و یا کوتاه مدت خود موجودی داشته باشد، بانک معادل اجاره بهای یک سال آینده و همچنین مابه التفاوت ودیعه صندوق را به نرخ تعرفه ای که در آن موقع رسمیت دارد، از موجودی مزبور برداشت نموده و رسید آن را به نشانی مشتری که به بانک داده است، ارسال نماید.

   ب) چنانچه مشتری در حساب های خود موجودی نداشته باشد، بانک از محل ودیعه سپرده صندوق (سپرده مال الاجاره موضوع ماده 10)، اجاره بهای یک سال را بابت اجاره سال بعد برداشت نموده و رسید آن را به نشانی مشتری ارسال می دارد. ضمناً مراتب را به منظور تعیین تکلیف صندوق از نظر تجدید اجاره یا تخلیه و تحویل آن برای دوره آتی به مشتری ابلاغ می نماید.

   تبصره: چنانچه پس از برداشت اجاره بها و اطلاع آن به مشتری (موضوع بند ب این ماده) ، مشتری قرارداد اجاره را با پرداخت سپرده مال الاجاره (مابه التفاوت ودیعه سپرده صندوق) تجدید نکند و یا صندوق را تخلیه ننماید و در نتیجه در اجرای ماده (9) آیین نامه، بیش از ده ماه(از تاریخ انقضای قرارداد) تأخیر رخ دهد، در ماه یازدهم طی نامه اداری که به آخرین نشانی مشتری ارسال خواهد شد، به مشتری اخطار می شود که چنانچه تا انقضای دو ماه از تاریخ صدور نامه، اجاره را تجدید یا صندوق را تخلیه ننماید و کلید آن را به بانک تحویل ندهد. بانک طبق مواد 12، 13 و 14 این آیین نامه عمل خواهد نمود.

   ماده 12) بانک حق دارد پس از انقضای مدت مذکور در ماده 11 با حضور نماینده مرجع قضایی ذی صلاح و کارکنان خود (نماینده مدیریت های امور بازرسی و امور شعب استان تهران/استانها، رئیس یا معاون شعبه، رئیس دایره صندوق ) قفل صندوق مشتری را شکسته و از محتویات آن با ذکر مشخصات کامل که صورت مجلس آن به امضای اشخاص فوق الذکر خواهد رسید، صورت برداری نموده و محتویات صندوق را در محل دیگری نگهداری می کند. مشتری حق هیچگونه ادعا و اعتراضی را از هر جهت و بابت نسبت به عمل و اقدام بانک نخواهد داشت.

   ماده 13) پس از بازگشایی صندوق و صورت برداری از محتویات آن بشرح ماده 12، بهای کلیدها و قفل و همچنین سایر هزینه های مربوط به خسارت وارده به صندوق از حساب ودیعه صندوق تسویه می گردد. مشتری هر موقع که برای دریافت اموال خود مراجعه کند، باید علاوه بر پرداخت اجاره بهای عقب افتاده صندوق، همچنین حق الحفاظه اموال خویش را به میزانی که بانک تعیین می نماید، به انضمام مبالغی که به علت تأخیر در تأدیه مالاجاره و حق الحفاظه به عهده و ذمه وی قرار گرفته است، به بانک پرداخت کند. نرخ حق الحفاظه طبق تعرفه زمان تسویه حساب معادل نصف نرخ اجاره بهای صندوقی که مشتری در اختیار داشته است، خواهد بود.

   تبصره: چنانچه صندوقی که به ترتیب فوق گشوده شود، خالی باشد، پس از تنظیم صورت مجلس، حساب طرفین تسویه شده تلقی می گردد و روابط مشتری بابانک از حیث صندوق مزبور قطع خواهد شد.

   ماده 14) بانک حق و اختیار دارد هر موقع که مجموع بدهی های عقب افتاده مشتری در حدود نصف بهای تخمینی اشیایی شود که طبق ماده 12 از صندوق مشتری خارج گردیده، اشیاء مزبور را از طریق مزایده به فروش رسانیده و مطالبات خود را از حاصل فروش برداشت نماید و درصورت وجود مازاد، آن را در حساب مانده مطالبه نشده بنام مشتری نگهداری کند.

   شرایط اجاره :

   ماده 15) مشتری برای اجاره صندوق باید مدارک مشروحه ذیل را امضاء و به بانک تسلیم کند.

   الف- برگ درخواست اجاره صندوق (تقاضای کتبی مشتری) حاوی مشخصات کامل، شغل، نشانی و شماره تلفن متقاضی (ارائه شناسنامه و کارت ملی جهت تطبیق مشخصات مشتری الزامی است)
   ب- امضای قرارداد صندوق های اجاره ای بعنوان قبول شرایط بانک
   ج – نمونه امضاء و ارائه عکس
   د- چنانچه شخص حقوقی متقاضی اجاره صندوق باشد، می بایست رونوشت مصدق اساسنامه، و روزنامه رسمی حاوی آگهی ثبت شرکت، همچنین آخرین آگهی مربوط به معرفی مدیر یا مدیران مؤسسه را به بانک تسلیم کند.

   ماده 16) بانک پس از قبول درخواست، صندوق اجاره ای با قید شماره صندوقی که واگذار شده به مشتری تسلیم می نماید.

   ماده 17) درصورتی که مشتری بیسواد و یا روشندل باشد، شخصی که مورد اعتماد متقاضی صندوق است، مفاد شرایط عمومی را برای وی قرائت می نماید. درصورت قبول شرایط عمومی و تعهدنامه، اوراق بایستی به تأیید، امضا و اثر انگشت وی برسد. چنانچه مشتری سواد نداشته و یا نتواند امضاء کند بایستی نمونه مهر خود را در روی برگ نمونه امضاء به بانک بدهد و درصورتیکه مهر مشتری مفقود شود، مشتری باید نمونه مهر جدید خود را به بانک تسلیم کند.

   تبصره: درخواست تغییر نمونه مهر که به منزله قبول مسئولیت های ناشی از فقدان مهر قبلی خواهد بود، می بایست علاوه بر ارائه مهر جدید و اثر انگشت صاحب صندوق توسط شخص ثالثی که مورد تأیید طرفین (بانک و مشتری) باشد، امضاء گردد.

   ماده 18) مشتری حق دارد در کلیه ساعات اداری به محل صندوق اجاره ای مراجعه نموده و پس از تکمیل و امضای پروانه ورود و تسلیم آن به مسئول مربوطه به صندوق خود سرکشی نماید.

   خاتمه اجاره:

   ماده 19) بعد از انقضای مدت اجاره، بانک می تواند اجاره را تجدید نکند، همچنین اگر مشتری در طول مدت اجاره برخلاف هر یک از مواد این آیین نامه رفتار نماید، بانک حق خواهد داشت که قرارداد اجاره را فسخ و وفق مواد 12،13 و 14کند و مشتری حق هیچگونه اعتراضی نخواهد داشت. تشخیص تخلف مشتری از مقررات این آیین نامه با بانک است.

   ماده 20) در صورت فسخ قرارداد از جانب بانک و یا فوت، حجر، ورشکستگی و انحلال، همچنین درصورت شکستن درب صندوق و خروج محتویات آن ( که در ماده 12 به لحاظ تعویق در پرداخت مال الاجاره پیش بینی شده) و امثالهم، بازگشایی و تحویل محتویات صندوق اجاره ای به مشتری یا ذینفع، طبق مقررات و پس از تسویه مطالبات بانک مقدور خواهد بود.

   ماده 21) بانک پس از اطلاع از فوت یا حجر، یا ورشکستگی مشتری یا انحلال شخصیت حقوقی، مراتب را در سوابق مربوط یادداشت نموده و طبق مقررات بانک و مفاد قرارداد اقدام می نماید.

   ماده 22) درصورت فوت مشتری، ورثه یا قائم مقام قانونی وی می توانند با ارائه دادنامه حصر وراثت و گواهی مالیاتی مبنی بر پرداخت مالیات محتویات صندوق و سایر مدارک قانونی با حضور کلیه ورثه یا نمایندگان قانونی و قراردادی ایشان پس از پرداخت اجاره بهاء و سایر مطالبات مربوطه با رعایت مقررات قانونی صندوق را باز کرده، محتویات آن را پس از تنظیم صورتمجلس اخذ نمایند.

   ماده 23) درصورت ورشکستگی مشتری یا انحلال شخصیت حقوقی یا حجر مشتری و یاتامین و توقیف محتویات صندوق توسط مراجع قانونی، اشخاصی که طبق حکم مراجع صالح، ذیحق شناخته می شوند، می توانند پس از پرداخت اجاره بها و سایر مطالبات معوق، صندوق را باز کرده و محتویات آن را اخذ نمایند.

   ماده 24) هر موقع مشتری نشانی خود را تغییر بدهد، می بایست مراتب را کتباً به بانک اعلام نماید. در غیراینصورت اخطارها و مکاتباتی به آخرین نشانی مشتری که به بانک اظهار شده، ارسال می گردد، اخطارها و مکاتبات حتی اگر در نتیجه تغییر نشانی عیناٌ به بانک عودت داده شده باشد، از نظر بانک و مشتری به مقصد رسیده تلقی می شود.

   تبصره: ارسال اخطاریه ها و مکاتبات به نشانی الکترونیکی و یا ارسال پیامک به مشتری نیز واجد اعتبار است.

   ماده25) هرموقع که بانک در این آیین نامه تغییراتی بدهد، مراتب را اعلام خواهد نمود و مقررات جدید از تاریخ انقضای مدت اجاره در مورد تمام مشتریان اجرا خواهد گردید. هرمشتری که تغییرات آیین نامه یا نرخ ها و شرایط جدید را قبول ننماید، می بایست پس از انقضای مدت اجاره در عرض یک ماه صندوق خود را تخلیه نموده، کلید آن را تحویل داده با بانک تسویه حساب نماید. در مواردی که ظرف یک ماه پس از انقضای مدت اجاره، مشتری نسبت به تسویه حساب و تحویل صندوق اقدام نکند، این امر به منزله موافقت مشتری با تغییرات مزبور تلقی شده و اعتراضات بعدی به هیچ وجه مسموع نخواهند بود.

   ماده26) مشتری متعهد گردید در صورتی که قبل از سررسید قرارداد اجاره صندوق خود، آیین نامه و یا تعرفه جدیدی در بانک برقرارشود، در صورت تمایل به استفاده از صندوقی که در اختیار دارد، می بایست، پس از انقضای مدت اجاره، قرارداد اجاره جدید را امضاء و طبق آن عمل کند و یا این که پس از خاتمه اجاره، صندوق خود را تخلیه و تحویل نماید، در غیر این صورت بانک مجاز و مختار است که طبق مواد آیین نامه جدید رفتار کند.

   ماده27) در صورت وصول دستور بازداشت اموال و یا دستور عدم بازگشایی صندوق از سوی مراجع ذیصلاح قانونی و قضائی، تا رفع اثر از دستور بازداشت و ابلاغ آن به بانک، صندوق باز نخواهد شد.

   ماده28) در صورتی که بانک در اجرای دستور مقامات ذیصلاح قانونی، به باز کردن صندوق، صورت برداری از محتویات آن یا تسلیم محتویات آن به مقامات مذکور، مکلف گردد، به تکلیف قانونی خود عمل نموده و هیچگونه مسئولیتی در قبال مشتری نخواهد داشت.

   ماده29) مشتری حق هرگونه دعوی ایراد و ادعا و اعتراض در خصوص اقدامات بانک را از خود سلب و ساقط نمود.