• تسهیلات وِیژه - طرح سلامت
   تسهیلات وِیژه - طرح سلامت

   با عنایت به لزوم ایجاد و استمرار روابط در ارائه خدمات به اقشار مختلف جامعه، تخصیص تسهیلات به مراکز درمانی، بهداشتی و پزشکی بخش خصوصی، در قالب طرح «سلامت»، با هدف جذب و تمرکز گردش مالی به ویژه منابع ارزان قیمت گروه هدف و همچنین ارائه خدمات مالی آنان به مراکز مذکور بدون لحاظ شرط میانگین حساب و پس از ملحوظ نظر قرار دادن سایر ضوابط و مقررات جاری، جزء اولویت های بانک ابران زمین می باشد. این تسهیلات در قالب عقد مشارکت مدنی، در قبال ضمانت دو نفر پزشک معتبر و یا وثیقه ملکی مسکونی و حداکثر به مدت 36 ماه به گروههای هدف پرداخت می گردد.

   گروههای هدف عبارتند از:
   کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با فعالیتهای درمانی، بهداشتی و پزشکی اعم از درمانگاهها، کلینیک ها، پارا کلینیک ها ( شامل مراکز تصویربرداری، آزمایشگاهها، فیزیوتراپی، رادیولوژی، پاتوبیولوژی ) مراکز لیزر درمانی، اورژانس، توانبخشی، بازتوانی، ترک اعتیاد، مشاوره روانشناسی و روانپزشکی، شنوایی سنجی، اپتومتری، گفتاردرمانی، ساخت پروتز، دامپزشکی، شرکتهای وارد کننده تجهیزات پزشکی و شرکتهای سازنده و صادر کننده انواع پروتز و تجهیزات پزشکی.
   تبصره : افراد ذیل واجد شرایط استفاده از تسهیلات پزشکان نمی باشند:
   الف- پزشکان فاقد مجوز مطب
   ب- پرستاران و سایر کارشناسان وابسته به رشته پزشکی
    
   مدارک مورد نیاز:
   • درخواست متقاضی
   • مدارک شناسایی متقاضی
   • مدارک تحصیلی و مجوز مطب متقاضی
   • ارائه پیش فاکتور معتبر بابت تهیه لوازم و تجهیزات پزشکی مورد نیاز مرتبط با فعالیت متقاضی
   • در صورت داشتن ضامن:
   • مدارک شناسایی، تحصیلی و مجوز مطب ضامنین