• شکایت
   مشخصات مشتری
   نام و نام خانوادگی : *نام پدر : *
   کد ملی : *شماره شناسنامه : *
   پست الکترونیک :
   به عنوان نمونه info@domain.com
   تلفن ثابت : *
   به عنوان نمونه 02188888888
   تلفن همراه : *
   به عنوان نمونه 09121111111
   استان محل سکونت : *نشانی پستی :
   آیا در بانک دارای حساب می باشید؟ *
   مشخصات شکایت
   شکایت از : *
   استان : *
   شعبه / اداره مرکزی : *
   نوع شکایت : *
   متن شکایت :
   *
   مستندات :
   هیچ فایلی انتخاب نشده است

   حداکثر حجم فایل می بایست 10M باشد. نام فایل بایستی انگلیسی باشد.
   کد امنیتی: *